Bjerggata og Omegn Vellag i Sandefjord samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og bomiljøet i Bjerggata og omegn.

Bjerggata grenser til friluftsområdet Preståsens sørvestlige del. Derfra går det en trappevei opp til friluftsområdet, og dette er hovedforbindelsen til fots mellom sentrum og friluftsområdet.

Dagens trapp er i forfall, og nå vil velforeningen bygge en ny trappevei som en attraktiv, bekvem og sikker spaservei fra Bjerggata og opp mot Preståsen. Trappearrangementet skal utformes i harmoni med det estetiske og historiske miljøet i Bjerggata. Her er bygningene er fra begynnelsen av 1800-tallet, og Bjerggata er et idyllisk område med bomiljø som gjenspeiler byens eldste tradisjoner.

Området har et stort antall kulturminner som ved bedre tilrettelegging kan øke kjennskapen til områdets historiske bruk og øke opplevelsesverdien for brukerne. Preståsen er også et av de beste utsiktspunktene over byen og havna.