Kunstsamlingen eies av stiftelsen, men verkene lånes ut med langsiktige avtaler og vil i overskuelig fremtid være en integrert del av de forskjellige museenes egne samlinger.

Overordnet prioriterer vi å erverve kunstnere og verk som i liten grad er offentlig tilgjengelig i Norge. Vi ønsker å bidra til å komplettere museenes eksisterende samlinger snarere enn å kjøpe mer av det man allerede har fra før. Kunstverkene erverves i samarbeid med museene, og initiativet til det enkelte innkjøp kan komme fra både oss og dem.

Våre samlingsområder

 

  • Siden 2009 har stiftelsen ervervet malerier og grafiske blad av noen av den tyske ekspresjonismens fremste representanter – Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Pechstein, Christian Rohlfs, Gabriele Münter og August Macke. Bildene kan i dag ses i Nasjonalgalleriet der de bidrar med et nytt perspektiv; det som tidligere var en ”missing link” i museets samling gjør at man nå med ettertrykk kan visualisere en nordeuropeisk ekspresjonistisk tradisjon med utgangspunkt i Edvard Munch.

  • Sparebankstiftelsen DNB kjøpte en omfattende samling malerier, tresnitt og tegninger av Nikolai Astrup (1880-1928) høsten 2005. Samlingen har fast tilhold på KODE Kunstmuseene i Bergen. Gjennom å legge til rette for forsking og kunnskapsutvikling er stiftelsens mål å øke forståelsen av Astrups kunst, både i Norge og i utlandet. Våren 2016 høstet han stor anerkjennelse i London på Dulwich Picture Gallery og samme høst på Kunsthalle Emden i Tyskland.

    Se verk av Nikolai Astrup i kunstsamlingen

  • Over flere år har Sparebankstiftelsen DNB bygget opp en representativ samling verk av den tyske kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948).  Kunstverkene er lånt ut til Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo, der de har fast tilhold i kunstsenterets permanente Schwitters-rom. Før stiftelsen begynte arbeidet med å bygge opp denne samlingen, fantes det kun en håndfull verker av Schwitters offentlig tilgjengelig i Norge.

    Se verk av Kurt Schwitters i kunstsamlingen

  • Haugar Kunstmuseum i Tønsberg åpnet sin første permanente utstilling i 2012. Samlingen består av ni verker av Andy Warhol, en samling deponert av Sparebankstiftelsen DNB.

    Mer om utstillingen