Oslomarkas fiskeadministrasjon er en ideell organisasjon som teller fire ansatte. De har over 200 frivillige som setter ut yngel, passer fiskevann i Oslomarka og organiserer ”Fiske i storbyen”-aktivitet for barn fra Osloskolene. OFA forvalter fisket for Oslo kommune, Løvenskiold og enkelte andre private grunneiere. OFA er ansvarlig for kultivering av mer enn 500 vann i Osloregionen, og er også kultiveringsansvarlig for Akerselva.

Laksetrapp har vært et hett tema i mer enn 25 år, men er aktualisert i forbindelse med prosjektet Nedre Foss Bypark. I dette prosjektet er det vedtatt å bygge en laksetrapp slik at fisken kan komme opp til enda bedre gyteområder.

Laksetrappen er kostnadsberegnet til 4.2 millioner kroner, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 2.2 i håp om at andre gode krefter vil bidra med resten.