Luhr Skole er en barneskole i et nybygget boligområde. De er svært opptatt av å ivareta området rundt skolen og har prosjekter gjennom den naturlige skolesekken.

I 2019 fikk skolen støtte til å tilrettelegge et område med humlevennlige planter. Elevene har fått ansvar for å følge opp beplantningen og oppgaver knyttet til læring og praktisk jobbing. De har fått et eierskap og engasjement til prosjektet. De har fått kunnskap om mangfoldet i naturen, næringskjeder, reproduksjon og historisk arv.

Prosjektet ble gjennomført våren og sommeren 2019, og i sluttrapporten skriver de at:

"Skolehagekontoret og Museene i Akershus tegnet, planla og sørget for gjennomføring av opparbeidelse av polllinatorøya (humleøya). De har hatt såkurs med elever, og hatt med elevene ut for å plante på øya før sommerferien. De har vannet gjennom sommeren, og er her en dag i uken for å sørge for at plantene utvikler seg slik de skal, gjødsler og luker. De har også bidratt med planteplan."

"Vi har blitt en grønn skole, hvor vi er opptatt av helhet og sammenheng i alt det vi gjør. Ved å sette fokus på klimaendringer, utfordringer i naturen og hvor viktig det er at vi mennesker tar vare på jorda vår og gjør det vi kan for å hjelpe."

Lørenskog kommune fikk 101.264 kroner til etablering av pollinatorøy i 2019.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet