Å ha et meningsfylt innhold i hverdagen er viktig. Derfor har Flexbo, en kommunal tjeneste for beboere som av ulike grunner får bo-oppfølging, i bydel St. Hanshaugen, startet et fuglekasseprosjekt. I 2018 fikk de støtte til å produsere små hus for fugler og flaggermus, og nå er fuglekassene hengt opp rundt omkring i byen.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet