«Det som inspirerer meg som klassisk musiker er gleden ved å skape unike øyeblikk i møte med publikum andre musikere»
 
Videre er han tildelt flere stipender som Drømmestipendet og Sigmund Skages minnefond. Han har opptrådt som solist i en rekke sammenhenger og er også en aktiv kammermusiker. I 2016 var han ansatt i full stilling i rollen som «Spellemann» i «Spellemann på taket» ved Den Nasjonale Scene i Bergen. Til høsten skal Rasmus studere til bachelor ved Barratt Due Musikkinstitutt.
 
«Jeg valgte å bli musiker fordi jeg ønsker å ha et kreativt og spennende yrke, som gir meg mulighet for vekst og utvikling gjennom hele livet»