Vi er stolte over å bidra til ditt prosjekt. Som bidragsyter er vi helt avhengig av ditt engasjement og din innsats for å gjøre en forskjell. Sammen utløser vi gode krefter.

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper aktivitet og engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Bildet er fra klassekorpset til Lommedalen skole i Bærum. (Foto: Sverre Chr. Jarild).