Rekrutteringsprogrammet "Instrumenter i fokus" er en satsing initiert av Dextra Musica og som koordineres av Valdres Sommersymfoni på vegne av et bredt musikkfelt. Valdres sommersymfoni er en klassisk musikkfestival med utøvere av internasjonalt kaliber, samt Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter i alderen 6-28 år. Målet er å bidra til økt rekruttering på instrumentgruppene obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Midlene skal dekke innkjøp av bruksinstrumenter og spesialinstrumenter som skal være til utlån for alle miljøer som har behov for disse

. Programmet skal gjennomføres over en treårsperiode i 2017-19 i samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Senter for talentutvikling Barratt Due, Talentutviklingsprogrammene ved høyere utdanning, fagrådet for MDD- linjene, rådet for utøvende musikkutdanning, nasjonalt fagråd for musikk, norske profesjonelle orkestre ved NTO, Musikernes fellesorganisasjon, De unges orkesterforbund, Norges musikkorps forbund, Norske amatørorkestres landsforbund, Norsk musikkråd og Voksenåsen sommer- og vinterakademi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet