Den sosiale entreprenørbedriften Kompass & Co lar ungdommer med utfordringer slippe til i arbeidslivet og gir dem arbeidserfaring med mening. De fikk støtte til å etablere et Streetfood-konsept, som vil være et mobilt kjøkken og en arbeids- og opplæringsarena for ungdommer. Bilen skal brukes på festivaler og arrangementer, og konseptet vil legge vekt på kortreist og økologisk mat.

 

Utvikler mestringsarenaer

– Vårt ønske er å skape mestringsarenaer for ungdom fra jord til bord. Derfor er dyrking og matprosjekter sentralt i det vi driver med. Målet er å skape små bedrifter som kan gi ungdommene en arbeidsplass hvor de tjener sine egne penger. Dette er ungdom som kanskje ikke så lett kommer inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Hos oss får de arbeidserfaring samtidig som de ser at det de gjør er til nytte for andre og noe som gir inntekt, sier Sherry Hakimnejad, som er en av de fem gründerne bak Kompass & Co.

I begynnelsen av 2014 ble de nominert som en av finalistene i Ferds kåring av «Årets sosiale entreprenør».

Sherry forteller at målet er å være fleksible og tilpasse seg de behovene ungdommene har. Hvis det for eksempel er en som ikke fungerer så godt i et serviceyrke, for eksempel i jobb på kafé, kan kanskje gartnervirksomhet på en takhage være tingen.

– Noen trenger et tilbud flere dager i måneden, andre bare noen timer. Vi skaper nettverk hvor ungdommer kommer i kontakt med fagfolk. Samtidig gir vi dem god tid. Trenger de to til tre år for å få den nødvendige ballasten til å komme videre, så gir vi dem gjerne det. Nettopp derfor trenger vi samarbeid og støtte fra næringslivet.

Vi driver vanlige bedrifter, og så jobber ungdommene her i tillegg. Det gir høyere kostnader, og derfor er støtten fra næringslivet viktig, sier hun.

Deler ut overskuddsmat

I slutten av januar 2014 overtok Kompass & Co, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, en matbil som henter overskuddsmat fra butikker i Bærum og deler det ut til institusjoner. Matbilen ble tildligere drevet av Lis Weber og Torstein Eiker som en del av Frivilligsentralen Bærum. Potensialet til å hente mer mat er stort. Så langt har de hentet 700 kilo per dag to ganger i uken.

I tillegg ønsker Kompass & Co å utvide konseptet ved å bygge om bilen til en «Streetfood-bil» hvor de skal skape matmagi på festivaler og andre steder hvor ungdom møtes.

– Vi så muligheten til å koble den eksisterende ordningen bilen er basert på med vår ide om et streetfood-prosjekt. Drømmen er å få streetfood-konseptet til å bli drevet av ungdommene selv, og at dette kan inspirere dem til selv å bli gründere, sier Katerina Medbøe Eriksen som er en annen av gründerne.

Vi var med da matbilen ankom Villa Walle i Bærum i 2014, som er et aktivitetshus for mennesker som i hovedsak har psykiske helseplager. Gleden var stor da de kunne få kasser med fersk fisk, frisk eplejuice, grønnsaker, frukt og kaker – alt sammen varer som er helt Ok, men som har en datostempling som gjør at butikken ikke lenger kan selge dem.

– Maten er som julekvelden for oss. Huset er drevet som en stiftelse, og selv om vi får kommunal støtte, så betyr dette at vi kan servere mat her som vi aldri ville hatt råd til å kjøpe inn selv. Dette gjør at vi kan drive cafeen her med overskudd, og det gir økt overskudd til andre aktiviteter, sier daglig leder Marianne Bruusgaard.

Dyrking på Losæter i Bjørvika

Kompass og Co AS fikk også 260.000 kroner i 2017 til tilrettelegging for dyrking og matlaging på Losæter i Bjørvika i Oslo. Urban dyrking og mestringsarenaer