Helene Gallis står bak Nabolagshager og prosjektet Solsikkebarna. Hun vil teste ut om dyrkekasser kan bidra til triveligere nærmiljø og at folk føler seg tryggere, gjennom at naboene tar vare på dyrkekassene i fellesskap og dermed blir bedre kjent med hverandre.

Prosjektet fikk 300.000 kroner i 2015 til oppstart på Tøyen og fikk 200.000 kroner i 2017 til å nå ut til flere bydeler. I tillegg har de fått støtte av Områdeløft Tøyens tilskudd for bomiljø.

 

 

- Idéen er at engasjementet rundt plantekassene skal bidra til at folk lettere blir kjent med hverandre. Naboer som kjenner hverandre bryr seg i større grad om hverandre og nabolaget sitt, sier Helen Gallis. 

Prosjektet baserer seg på erfaringer fra mange tilsvarende prosjekter i kommunale leiegårder og boligsosialt arbeide i Danmark.

- Vi skaper møteplasser der man spiser sammen, barna leker og man kommer i snakk med hverandre. Dermed blir det et miljø der folk vet hvem naboenes barn er, slik at man passer på hverandres barn, sier Helene.

Hun forteller at alt fra solsikker til tomater dyrkes i kassene. Men først og fremst spiselige ting. I løpet av sommeren har det vært dugnader og sosiale aktiviteter hvor folk i nabolaget har plantet og sådd, og man kan komme med ønsker til aktiviteter.

- Mange av beboerne er innvandrere og har lyst til å dele av sin matkultur med naboene sine. Aktiviteter rundt mat engasjerer, uansett bakgrunn, og prosjektet vårt spiller på universale verdiene rundt mat, miljø og fellesskap, sier Helene.

For å få inspirasjon til neste års dyrking, har hun også invitert med seg beboerne på ekskursjoner til Geitmyra skolehage på Sagene midt i Oslo. Skolehagen har 40 mål dyrket mark og 350 frukttrær. Her har de lært om bier og birøkting, plukket gulrøtter, poteter og andre grønnsaker, og tilberedt måltider sammen.

Dokumenterer prosjektet

Stedsantropolog Katja Bratseth er engasjert for å dokumentere det kulturelle og sosiale aspektet ved prosjektet. Hun kartlegger muligheter og utfordringer, og samler erfaringene i rapporten «Dyrking som bomiljøtiltak».

- Vi ser at dette funker. Gjennom å få det til å spire og gro sammen skapes samhold og trivsel blant beboerne. De får et felles sted å møtes og en felles interesse, på tvers av alder og kulturell bakgrunn. Fordi beboerne selv har vært med å plante og male på kassene føler de et eierskap og verner om plantene. Folk tar ansvar. Det er spennende å følge dyrkeprosjektet og dets sosiale ringvirkninger, sier Katja.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet