Vi har to søknadsrunder årlig, med frister 1. februar og 1. september. Følg oss gjerne på facebook for oppdateringer.

Kontaktinfo til våre gaverådgivere.

 • Du kan søke om støtte til tiltak innenfor alle våre fire gaveformål:

  Kunst og kultur
  Vi vil øke interessen for kunst og kultur ved å:
  - Bidra til at kunst og kultur av høy kvalitet er tilgjengelig i Norge.
  - Støtte formidlingstiltak som skaper forståelse og begeistring.
  - Styrke møteplassene der publikum møter kunsten.

  Kulturminner og historie
  Vi vil bidra til å ta vare på kulturminner og formidle historie ved å:
  - Bidra til å skape interesse for vår egen fortid.
  - Overføre kunnskap og kompetanse.
  - Bevare håndverkstradisjoner.

  Friluftsliv og naturkunnskap
  Skape mestring og læring ved å:
  - Øke forståelsen for sammen­hengene i naturen.
  - Stimulere naturopplevelser og aktiv bruk av naturen.
  - Inspirere til nysgjerrighet og skaperkraft.

  Nærmiljø, idrett og lek
  Fremme samhold og egen utvikling ved å:
  - Støtte aktive fellesskap i lokal­miljøer.
  - Skape gode møteplasser for felles opplevelser.
  - Legge til rette for fysisk aktivitet.

  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke støtte til ditt prosjekt.

 • Du kan søke om støtte til lokale tiltak dersom prosjektet finner sted i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Sjekk andre som gir støtte, og les hvorfor vi støtter lokale tiltak på Østlandet

  Er prosjektet av nasjonal verdi, gir vi støtte til hele landet. Se 'Hva er et nasjonalt prosjekt' lenger ned.
  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke om støtte til ditt prosjekt.

 • Vi ser etter prosjekter som:
  - har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)
  - kommer mange til gode
  - gir stimulans og opplevelser til mennesker i alderen 6 til 30 år
  - skaper aktivitet
  - er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  - er innenfor våre formål: Kunst og kultur, Friluftsliv og naturkunnskap, Nærmiljø, idrett og lek, Kulturminner og historie

  Vi oppfordrer til samarbeid med andre, gjerne på tvers av sjangre og grener. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet ser vi som veldig positivt.
  Prøv sjekklisten for å se om du kan søke støtte til ditt prosjekt.

 • Stiftelsen innvilger ikke gaver til:
  1. Offentlige kjerneoppgaver. 
  2. Ordinær drift. Midlertidig driftsstøtte kan gis til kortvarige utviklingsprosjekter eller til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet som støttes.
  3. Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
  4. Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  5. Forskning, unntatt forskning til formål som angår stiftelsens egen virksomhet.
  6. Religiøse og partipolitiske tiltak.
  7. Nødhjelp og bistand.

 • Ja. Det søkes direkte fra nettsidene. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig ca. 8 uker før hver søknadsfrist. Du får tilgang til søknadsskjemaet i menyen, eller ved å gå igjennom sjekklisten for å se om du kan søke støtte.

  Her finner du en veiledning til søknadsskjemaet.

  NB! Begynn tidlig - ikke vent til siste frist. Søknadsskjemaet kan lagres underveis.

 • Vi spleiser gjerne med andre bidragsytere.

 • Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen.

 • Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge.

 • På søknadsskjemaet er det mulig å legge ved 3 vedlegg i form av bilder i jpg-format. Øvrige vedlegg kan ikke vedlegges. Vi får mange tusen søknader i året, og for at vi skal kunne vurdere hver eneste best mulig, må du begrense teksten i søknaden til feltene i søknadsskjemaet. Vi tar kontakt med deg dersom vi har behov for mer informasjon enn hva som fremkommer av søknadsteksten.

 • Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre skal du motta en e-post med bekreftelse på at den er sendt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

  Dersom du ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt. Da bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel pr. e-post til post@sparebankstiftelsen.no slik at vi kan sjekke hvorvidt søknaden har kommet inn eller ei.

 • Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknaden må være sendt innen midnatt disse datoene.

  NB! Det er lurt å ikke vente til siste frist fordi det kan oppstå treghet i systemet. Søknadsskjemaet kan lagres underveis i søknadsprosessen.

 • Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For vårens søknader (med frist 1. februar) blir det gitt svar i løpet av mai og for høstens søknader (med frist 1. september) får man svar i løpet av desember.

  Vi får inn mange tusen søknader årlig og hver og en skal behandles grundig. Alle avgjørelser om hvem som får støtte tas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

 • Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift

 • Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering osv. Sjekk våre tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

 • Vi har lagt ut søknadene til noen som har fått støtte. Her finner du dem. OBS! Klikk på hver enkelt artikkel og bla deg nedover siden for å se søknaden.

 • Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til lag, foreninger, vel og så videre i våre opprinnelsesområder. Dette er fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

  Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansforetaksloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene opprinnelig kommer fra.

  De siste årene har det kommet over tjue nye sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor dersom du har et prosjekt du vil søke om støtte til: Andre gavegivere

  PS. Vi gir bidrag til prosjekter av nasjonal verdi i hele landet.

 • Når det gjelder prosjekter av nasjonal verdi gir vi bidrag til hele landet. Dette innebærer store prosjekter av nasjonal betydning, som for eksempel: Trivselslederprogrammet eller Naturhistorisk museum

  Det kan søkes om pengestøtte til nasjonale prosjekter hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til gaveavdelingen

  Se alle våre nasjonale tildelinger.

 • Nei. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen er den største private eieren av DNB og pengene som deles ut kommer i all hovedsak fra utbyttet på DNB-aksjene.

  Les mer om hvordan Sparebankstiftelsen DNB ble dannet