Frolov startet sin musikalske utdanning i Russland, hvor han vant en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser.

Han har aktivt opptrådt som både kammermusiker og soloist ved festivaler i Nord-Norge, Sverige og Russland. I 2011 gjorde han sin debut med The Karelian Philharmonic Orchestra. I 2012 og 2014 fikk han fullt stipend fra Astona International Academy (Sveits). 

"To create true art and music, comfort-zones must be breached. Playing amongst musicians that reach for the stars is my greatest source of inspiration."