Riksteatret inviterer skoleklasser fra ungdomsskoler og videregående skoler til å oppleve forestillinger rundt omkring i landet.

Flere av forestillingene ledsages også av et pedagogisk opplegg. Dette kan være både et utarbeidet undervisningsmateriale og at klassen får besøk av en av skuespillerne på forhånd.

Teatret fikk 1,76 millioner kroner i 2020 til billettfond for ungdoms- og videregående skoler.