Planen er å etablere enkle, utendørs isflater knyttet til skoler, parker og så videre. Banene skal være flerbruksflater, slik at de kan brukes til annen aktivitet utenfor vintersesongen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet