Innlandet

Formidling til inspirasjon: Formidlingsprosjektet "I rommet, innenfor rommet, innenfor rommet" er et samarbeid mellom Oppland Kunstsenter, Lillehammer Læringssenter og billedkunstner Randi Liliequist. Elevene fra læringssenteret skal følge utstillingsprogrammet til Oppland Kunstsenter gjennom galleribesøk, workshops, atelierbesøk, samtaler og deltakelse.

Oppland Kunstsenter får 250 000 kroner til prosjektet.

Kunstnermøter i nytt galleri: Det nyetablerte Galleri Ullinsvin i Vågå ønsker å skape relevante kunstaktiviteter for skoleelever i Vågå og Lalm med ulike formidlingsopplegg. Elevene skal få både teoretisk og praktisk innsikt. I tillegg skal kunstneren Kjell Erik Killi Olsen og arkitektonisk glassdesigner Sigrid Blekastad lede fire kunstverksteder med fokus på ulike temaer og teknikker.

Ullinsvin Drift får 250 000 kroner til regelmessige kunstnermøter, workshops og galleribesøk i samarbeid med kunstnerne Sigrid Blekastad, Kjell Erik Killi Olsen, Barbro Bekken og Axel Gran.

Installasjon på ungdomsskolen: Kunstorganisasjonen Harpefoss hotell skal sammen med arkitekt og kunstner Ola Sendstad planlegge og bygge en installasjon på Sør-Fron ungdomsskoles uteområde sammen med elever i åttende til tiende trinn. Prosjektet skal ta utgangspunkt i nærområdets historie og lokale tradisjoner. Underveis skal lokale håndverksbedrifter formidle bruken av naturstein, tømmer og smijern som byggemateriale til skoleelevene.

Harpefoss Hotell får 150 000 kroner til prosjektet i samarbeid med Sør-Fron Ungdomsskole og arkitekt og kunstner Ola Sendstad.

Oslo

Innsikt i samtidskunst: Kunstnernes Hus skal bidra til at elever ved skolene Ruseløkka, Morellbakken og Uranienborg får innsikt i samtidskunst, kjennskap til lokale kunstnere og nye teknikker. Elevene skal få arbeide praktisk og tverrfaglig, utforske nye materialer og verktøy, og lære av profesjonelle kunstformidlere. De skal få kunstnerbesøk og workshops på skolen, i tillegg skal de besøke utstillinger på Kunstnernes Hus.

Kunstnernes Hus får 311 300 kroner til prosjektet.

Kunstlab: Elevene på Høybråten skole i Oslo skal delta i et kunstprosjekt sammen med kunstner Jennie Bringaker, i regi av organisasjonen Kunst i Skolen. Sammen skal de utforske og undersøke kunsten på og rundt skolen og deretter lage egne visuelle kunstuttrykk med bruk av digital teknologi.

Kunst i Skolen får 235 000 kroner til KunstLab på Høybråten skole.

Grafiske teknikker: Elevene som tar "Visual Arts" på Blindern videregående skole skal under veiledning av grafiker Marianne Karlsen få praktisk erfaring i ulike grafiske teknikker som linosnitt og kollografi, samt lære hvordan man kuraterer og formidler kunst i en utstilling. Gjennom workshops skal de produsere kunstverk som så skal stilles ut på Galleri Seilet. Prosjektet er i regi av Kunst i Skolen.

Kunst i Skolen får 150 000 kroner prosjektet.

Kunsthåndverk: Galleri Format Oslo viser arbeider innen keramikk, tekstil, metall, smykke og glass. De skal bruke en kommende utstilling med Moa Håkansson, Maia Birkeland og Monika Mørck Hauge som utgangspunkt for formidling av samtidskunsthåndverk til elever på skolene Veitvet og Berg. Elevene får møte kunstnerne i galleriet og høre om hvordan verkene ble til. Deretter får de skape egne verk i keramikk og tekstil under veiledning av profesjonelle kunstnere.

Format får 100 000 kroner til prosjektet i samarbeid med kunstnerne Kristin Sæterdal og Trude Westby Nordmark.

Vestfold og Telemark

Utsmykning på ny skole: Færder kommune skal samlokalisere de to barneskolene Herstad og Vestskogen i nye Labakken skole. De vil sette i gang et kunstprosjekt, ledet av kunstneren Jannik Abel, som skal resultere i en innendørs utsmykning som er miljøvennlig og lokalt forankret. Elevene skal delta aktivt i prosjektet ved å samle inn materialer og være med på workshops.

Færder kommune får 250 000 kroner til kunstnermøter, workshops og galleribesøk i Vestfold kunstsenter for elever ved Labakken skole.

Formidling av fotoutstilling: Telemarksgalleriet skal lage et formidlingsopplegg rettet mot barn og unge, i tilknytning til Norsk Industriarbeidermuseums skiftende utstillinger. De kaller det «SOS Kunst», som står for å se, oppleve og skape, og har som mål å gi verktøy og metoder til å møte og vurdere kunsten kritisk. I første omgang tar de utgangspunkt i en fotoutstilling av Dag Alveng, og klasse 9c ved Notodden ungdomsskole skal være med på fire tverrfaglige workshops.

Norsk Industriarbeidermuseum får 65 000 kroner til formidlingsopplegget i samarbeid med kunstner Dag Alveng.

Kunst og koding: Kunstnerduoen Hilde og Bård Tørdal jobber med elektronisk kunst og har skapt den interaktive roboten Papp. De vil lage en link mellom realfagene og kunstfagene ved å integrere Papp i undervisningen på Drangedal skole. Her skal elevene både skape sin egen kunstutstilling og lære seg å kode kretskortet som styrer PAPP. Gjennom prosjektet får elevene muligheten til å erfare hvordan kunst kan være relevant for dem og samfunnet.

Bård Andreas Tørdal får 350 000 kroner til elevverksted, kunstnermøter og galleribesøk i Telemark kunstsenter og Spriten Kunsthall.

Viken

Verksteddager og galleribesøk: Østfold kunstsenter skal i samarbeid med kunstnerne Hege Liseth og Kristin Romberg gi elever på videregående skoler i Østfold kjennskap til et mangfold av kunstneriske uttrykk innen samtidskunsten. Videre blir det verksteddager på skolen, hvor elevene skal lære om abstrakt ekspresjonisme, komposisjonsprinsipper og hvor de også skal jobbe med et stort maleri.

Østfold kunstsenter får 400 000 kroner til kunstnermøter, verksteddager og galleribesøk for elevene for skoleåret 2020-2021.

Lokalhistorie: Prosjektet er knyttet til kunstner Charlotte Thiis-Evensens utstilling "Noe må gjøres" på Galleri F 15 i Moss. Hun har tatt utgangspunkt i potetskreller-bedriften Peik som uttrykk for et arbeid og en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Elevene på fjerde trinn på Reier skole skal oppleve og få god innsikt i utstillingen gjennom kunstneren og andre fagfolk, og til slutt lage et eget prosjekt på F 15 verksted.

Punkt Ø får 206 000 kroner til galleribesøk, kunstnermøter og workshops i samarbeid med Reier skole og kunstner Charlotte Thiis Evensen.

Landart-verksted: Landart er en gratis festival for kunst i landskapet, initiert av Gjerdrum kommune og ledet av kunstnerne Mari Meen Halsøy og Liva Mork. Gjennom utadrettet formidling, stolpejakt, guidede turer og samarbeid med lokale lag og foreninger legger de til rette for møter mellom mennesker, landskap og kultur. Nå skal barn og unge bli mer aktive deltakere og medprodusenter av kunst, gjennom et verkstedprosjekt i samarbeid med Pilotgalleriet/Akershus kunstsenter.

Gjerdrum kommune får 150 000 kroner til Landart-verksted for alle elever på femte trinn i Gjerdrum.

Biokunst: Norsk Biokunst Arena driver med aktiviteter i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap og holder til i Vitenparken Campus Ås. En "utforskerklasse" ved Frogn Videregående skole skal fordype seg i emnet gjennom møter med Norges ledende biokunstner, Hege Tapio, og skal til slutt gjennomføre sine egne biokunstprosjekter.

Vitenparken Campus Ås får 200 000 kroner til kunstnermøter, atelierbesøk og verksteder for elevene i samarbeid med kunstner Hege Tapio.

Munch-inspirasjon: UngKunst er en regional satsning for kulturskoler i utvalgte kommuner i Viken som handler om fordypning og talentutvikling innen visuell kunst. I dette tiltaket skal kulturskolen, i samarbeid med Galleri F15 og kunstner Malin Jordfald, gi barn og unge et faglig og personlig forhold til Munch. Ungdommene skal møte samtidskunstnere og bli kjent med Munchs tematiske innhold.

Kulturskolen i Ås får 650 000 kroner til prosjektet.