Flerbruksmuligheter lå i bakhodet da Vardåsen vel i Asker søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler til å bygge en treningspark. Hensikten er innfridd. Barna stortrives her, og voksne legger treningsturen sin innom anlegget og får dermed en god styrkeøkt ute i det fri.

– Bakgrunnen for at vi søkte, er at parken ligger ved inngangen til marka. Her er det potensiale for mange brukere, og det ønsket vi å utnytte. Her har vi fotballbaner og en sandvolleyballbane. Mange starter treningen sin her, og ønsket seg treningsapparater. I tillegg er det mange barn i området, sier Tor Gunnar Framnes i Vardåsen vel.

Anlegget hadde offisiell åpning på sensommeren i 2015, og i ettertid mener Framnes at dette er det beste tiltaket de har gjort i vellet.

– Vi har takket være både spillemidler, støtten fra Sparebankstiftelsen DNB og andre investert mye i dette området de siste årene. Treningsparken er det mest benyttede. Fra den var ferdig i august og til nå har det vært fullt hver dag. Alt fra små barn til pensjonister bruker apparatene. Det er veldig artig å se, og verdt all tiden vi har investert i dette, sier han.

Gjennomføringskraft og vilje

De fikk 60.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB av en total kostnad på 350.000. Halvparten kom i form av spillemidler. Videre fikk de 60.000 kroner fra Olav Thons stiftelse og i tillegg 60.000 fra Asker kommune.

– I Vardåsen Vel har vi mye gjennomføringskraft og vilje, men vi har lite penger. Her har det blitt gjort mye kreativt og godt arbeid for å sikre støtte til gode prosjekter. I tillegg har vi naturligvis stilt opp mye på dugnad, forteller han.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet