Klimadrama: To dramatikere har skrevet et manus om klima for ungdom. Ni ungdomsteatergrupper har fått 10.000 kroner hver for å iscenesette det nyskrevne manuset. Alle har premiere på hver sin kant av landet under Klimafestivalen § 112.

Klimafestivalen §112

Klimafestivalen §112 er en landsdekkende festival basert på dugnadskraft fra statlige aktører, kommersielle aktører, organisasjoner og enkeltpersoner. Hensikten med festivalen er å samle Norges befolkning i en felles markering for klima. De ønsker å spre kunnskap om klimaendringer, og å stimulere til handling ved engasjere folk følelsesmessig i det som allerede anses å være en av Norges største utfordringer. I tillegg til debatter og seminarer formidles klimaproblemer og -løsninger via ukonvensjonelle kanaler som musikk, teater og kunst.

Tidligere tildeling

Norsk klimanettverk har tidligere fått støtte til en filmmanuskonkurranse.