I tillegg er leder av valgkomiteen generalforsamlingens leder.

Arbeidsoppgaver for valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret i Sparebankstiftelsen DNB foran styrevalg i generalforsamlingen. De innstiller forslag til godtgjørelser for tillitsvalgte.

Og de nominerer kandidater for det enkelte valgområdet foran kundevalget til generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

  • Bente Lier (leder)
  • Ellen Eriksen
  • Thomas Fosen
  • Morten Huth
  • Atle Roll Matthiesen
  • Astrid Solberg
  • Lars Vik
  • Torger Ødegaard