Lokal ordning

Støtte til tiltak på Østlandet for barn og unge.
"Lokal ordning" har søknadsfrister: 1. september.

"Lokal ordning under 50.000 kroner" har et enklere søknadsskjema og kortere behandlingstid (gjelder søknader på beløp under 50.000 kr). Søknadsfrister:
1. mai og 1. september.

Sjekk om du kan søke

Draktstøtte til idrettslag

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge kan søke i ordningen "Drakter til idretten": Løpende søknadsfrist.

Mer informsajon og kriterier for å søke.

Nasjonal ordning

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning. Ordningen er ikke åpen, og gjøres kun tilgjengelig ved henvendelse til oss først. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle tildelinger i nasjonal ordning

Særskilte satsinger

Styrke unges deltakelse i demokratiet: Vi vil støtte prosjekter som bidrar til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. Organisasjoner kan søke støtte til prosjekter gjennom lokal eller nasjonal ordning, som er beskrevet over. For mer informasjon, kontakt Ane Marte Ringstad, mobil: 924 12 877, epost: amr@sparebankstiftelsen.no

Oslofjordsatsingen: Organisasjoner som jobber for å skape et triveligere miljø rundt Oslofjorden oppfordres til å søke om støtte til prosjekter. Målet med Oslofjordsatsingen er å inspirere flere til å oppleve, forstå og ta vare på fjorden. Organisasjoner kan søke støtte gjennom lokal eller nasjonal ordning, som er beskrevet over.

Kunstformidling til barn og unge: «Kunst på programmet» støtter formidling av visuell kunst til barn og unge i lokalmiljøet. Prosjektet må være et samarbeid mellom skoler kunstinstitusjoner og kunstnere eller kunstnerorganisasjoner, og må foregå på Østlandet. Siste søknadsfrist var 3. november 2020. For mer informasjon, kontakt birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no

Kunsten i Dag: Tildeling til én kunstinstitusjon til produksjon og formidling av samtidskunst over tre år.

Trenger du hjelp?

Se spørsmål til søknaden

Eller kontakt en av oss som jobber med tildelinger