Lokale tildelinger på Østlandet

Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig innen 1. juli 2018 for høstens søknadsrunde.

Sjekk om du kan søke støtte

Arenaer for tilhørighet

Tilskuddsordningen Arenaer for tilhørighet er et nytt satsingsområde som kommer i tillegg til våre to årlige ordinære søknadsrunder.

Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet kan søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Tiltaket det søkes om støtte til skal foregå på skolens eller bibliotekets område.

Søknadsfrist: 30. mai 2018.

Mer informasjon om kriterier og søknadsskjema

Nasjonale tildelinger

Vi gir støtte til prosjekter av nasjonal verdi over hele landet.

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle våre nasjonale tildelinger.