Lokale tildelinger på Østlandet

Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Sjekk om du kan søke støtte

Arenaer for tilhørighet

Arenaer for tilhørighet skal bidra til at barn og unge kan treffes og få brukt ferdighetene sine. Målet er at flere skal oppleve tilhørighet.

Siste søknadsrunde hadde søknadsfrist 29. mars 2019.

Mer om satsningen Arenaer for tilhørighet

Nasjonale tildelinger

Vi gir støtte til prosjekter av nasjonal verdi over hele landet.

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle våre nasjonale tildelinger.