Organisasjoner kan søke støtte til lokale tiltak på Østlandet for barn og unge i "Lokal ordning".
Søknadsfrist: 1. september.

Dersom dere skal søke om et beløp inntil 50.000 kroner, søk i "Lokal ordning under 50.000 kroner". Denne ordningen har et enklere søknadsskjema og kortere behandlingstid, så dere får raskere svar på søknaden. Begge ordningene har søknadsfrist 1. september.

Sjekk om du kan søke

Draktstøtte til idrettslag

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge kan søke i ordningen "Drakter til idretten": Løpende søknadsfrist.

Mer informsajon og kriterier for å søke.

Nasjonal ordning

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning. Ordningen er ikke åpen, og gjøres kun tilgjengelig ved henvendelse til oss først. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle tildelinger i nasjonal ordning

Ansvarlig forbruk

Støtte til prosjekter som skal bidra til et mer bærekraftig forbruk og mindre matsvinn. Ordningen hadde søknadsfrist 1. mai 2021.

Trenger du hjelp?

Se spørsmål til søknaden

Eller kontakt en av oss som jobber med tildelinger