Lokal ordning

Støtte til tiltak på Østlandet for barn og unge.
"Lokal ordning" har søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

"Lokal ordning under 50.000 kroner" har et enklere søknadsskjema og kortere behandlingstid (gjelder søknader på beløp under 50.000 kr). Søknadsfrister:
1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november.

Sjekk om du kan søke

Draktstøtte til idrettslag

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge kan søke i ordningen "Drakter til idretten": Løpende søknadsfrist.

Mer informsajon og kriterier for å søke.

Nasjonal ordning

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning hele året. Ordningen er ikke åpen, og gjøres kun tilgjengelig ved henvendelse til oss først. Skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle tildelinger i nasjonal ordning

Særskilte satsinger

Kunstformidling til barn og unge: «Kunst på programmet» støtter formidling av visuell kunst til barn og unge i lokalmiljøet. Prosjekter som får støtte må være et samarbeid mellom skoler kunstinstitusjoner og kunstnere eller kunstnerorganisasjoner, og må foregå på Østlandet. Søknadsfrist 3. november 2020. For informasjon og søknadsskjema, kontakt Birthe M. Selvaag, mobil: 901 66 229, epost: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no

Kunsten i Dag: Tildeling til én kunstinstitusjon til produksjon og formidling av samtidskunst over tre år. Kunstinstitusjoner på Østlandet kan nå søke for perioden 2021 til 2023. Søknadsfrist: 29. november 2020.

Arenaer for tilhørighet: Tiltaket må være et samarbeid mellom minst tre lokale organisasjoner på Østlandet, hvorav én må være et bibliotek eller en skole. Målet med ordningen "Arenaer for tilhørighet" er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet.
Siste søknadsfrist var 14. april 2020.

Styrke unges deltakelse i demokratiet: Vi vil støtte prosjekter som bidrar til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. Organisasjoner kan søke støtte til prosjekter gjennom lokal eller nasjonal ordning, som er beskrevet over. For mer informasjon, kontakt Ane Marte Ringstad, mobil: 924 12 877, epost: amr@sparebankstiftelsen.no

Oslofjordsatsingen: Organisasjoner som jobber for å skape et triveligere miljø rundt Oslofjorden oppfordres til å søke om støtte til prosjekter. Målet med Oslofjordsatsingen er å inspirere flere til å oppleve, forstå og ta vare på fjorden. Organisasjoner kan søke støtte gjennom lokal eller nasjonal ordning, som er beskrevet over.

Trenger du hjelp?

Se spørsmål til søknaden

Eller kontakt en av oss som jobber med tildelinger