Lokale tildelinger på Østlandet

Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Sjekk om du kan søke støtte

Draktstøtte til idrettslag

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge, kan nå søke Sparebankstiftelsen DNB om midler.

Mer om draktordningen og kriterier for å søke støtte.

Nasjonale tildelinger

Vi gir støtte til prosjekter av nasjonal verdi over hele landet.

Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

Se alle våre nasjonale tildelinger.

Arenaer for tilhørighet

Arenaer for tilhørighet skal bidra til at barn og unge kan treffes og få brukt ferdighetene sine. Målet er at flere skal oppleve tilhørighet.

Siste søknadsrunde hadde søknadsfrist 29. mars 2019.

Mer om satsningen Arenaer for tilhørighet

Særskilte satsinger

Organisasjoner som vil søke støtte innen våre særskilte satsinger kan søke gjennom støtteordningene som er beskrevet over.

Styrke unges deltakelse i demokratiet: Vi vil støtte prosjekter som bidrar til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten.

Oslofjordsatsingen: Organisasjoner som jobber for å skape et triveligere miljø rundt Oslofjorden oppfordres til å søke om støtte til prosjekter. Målet med Oslofjordsatsingen er å inspirere flere til å oppleve, forstå og ta vare på fjorden.