DNT legger til rette for at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Å ta vare på hytter og ruter er et stort arbeid for foreningen, og krever mange timers dugnadsinnsats.

  • I 2021 fikk DNT tildelt 50 millioner kroner til vedlikehold av DNT turisthytter på Østlandet for å sikre et varig og godt hyttetilbud.
  • I 2020 fikk Den Norske Turistforening 10 millioner kroner til å vedlikeholde turisthytter på Østlandet.

Se også artikkel om tildelingen til DNT i april 2021.