Sentrale elementer i vår virksomhetsstyring er:

- Uavhengighet i forhold til gavemottakere, samarbeidspartnere og andre interessenter
- Løpende kommunikasjon og rapportering om vår virksomhet
- En god forankring for vedtekter, mål og strategier
- Høy kvalitet på medarbeiderne
- Gjennomprøvde arbeidsprosesser

Vi følger European Foundatin Centers prinsipper for god praksis.