Prosjekter som har fått støtte fra oss

Vi støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.

Siden 2002 har vi bidratt med til sammen 3 milliarder kroner til allmenn nytte.

Se alt vi har støttet

Har du mottatt penger fra oss?

Vi vil gjerne høre hvordan det går med prosjektet ditt. Fortell oss hvordan det går.

Utbetalingsskjema og sluttrapport

Du må logge inn i søknadsportalen for å finne utbetalingsskjema og levere sluttrapport. Logg inn