Se hva folk har fått til - og bli inspirert

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.

Siden 2002 har vi bidratt med over 4 milliarder kroner til allmenn nytte.

Se hvem som har fått støtte

Arenaer for tilhørighet

Ny tilskuddsordning: Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet inviteres til å søke om støtte. Søknadsfrist: 30. mai. Mer om å søke støtte og søknadsskjema

Utbetalingsskjema og sluttrapport

Du må logge inn i søknadsportalen for å finne utbetalingsskjema og levere sluttrapport. Logg inn

OBS! Fra og med 28.06. er ikke søknadsportalen tilgjengelig fordi vi flytter til ny portal. Den vil være stengt i ca. 14 dager. Mer informasjon om ny søknadsportal