Se hva folk har fått til - og bli inspirert

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.

Siden 2002 har vi bidratt med over 5 milliarder kroner til allmenn nytte.

Se hvem som har fått støtte

Søknadsportalen

Du finner søknadsskjema, utbetalingsskjema og skjema for sluttrapport i søknadsportalen. (Bruk Google Chrome nettleser)

Informasjon dersom tildelingen er påvirket av koronasituasjonen

Arenaer for tilhørighet

Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet kan søke om støtte. Søknadsfrist 14. april 2020. Mer om støtteordningen.