Aball1 er tall- og bokstavballer som kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring. Enkle ting som lagdeling gjør at barna jobber sammen på tvers av hvem de ellers omgås.

Vålerenga Fotball er opptatt av å bidra til positive tiltak i Oslo. Nå får rundt 14.000 barn i alderen mellom 6 og 10 år muligheten til å få et slikt tilbud på aktivitetsskolene i Oslo.

- Aball1 får selv de mest inaktive i aktivitet, du motiveres selv om du ikke er opptatt av noen form for idrett. Alle kan være med og få mestringsfølelse på sitt nivå. Dette er virkelig lavterskel, sier Glen Andersen, en av to gründere bak Aball1.

Tar samfunnsansvar

Vålerenga Fotball har holdt på med samfunnsansvar siden de startet Vålerenga mot rasisme i 1996.

- Det vi driver med som fotballklubb er jo uansett et samfunnsansvar, men vi vil gjøre mer. Vi vil bidra til å gjøre Oslo til en bedre by å bo i. Det innebærer for eksempel fritids- og ferietilbud til lavinntektsfamilier, hjelp til rusavhengige og andre svake grupper, bidra til inkludering og integrasjon, sier Lars Eirik Eggen i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn.

Aball1-prosjektet har de satt i gang fordi de vil være en rollemodell for fysisk aktivitet, fellesskap og læring.

- Vi synes det er viktig å få med flest mulig barn og unge på fysisk aktivitet. I dette prosjektet utfordres barna også til oppgaveløsing i samarbeid – og det bidrar til gode fellesskap. Han forteller at klubben har valgt å kalle prosjektet FLAKS, som står for Fysisk aktivitet og Læring på AKS. 

Alexander Mathisen, A-lagsspiller i Vålerenga, deltok på opplæringen av 40 skoleassistenter i Aball1 i Vallhall Arena i juni 2015. Han er stolt over at VIF er en foregangsklubb når det gjelder å ta samfunnsansvar.

- Samfunnsansvaret som klubben tar har imponert og overrasket meg. Som Oslos største klubb er det viktig å bidra til lokalmiljøet. Det er noe å være stolt over, sier Alexander. Han ble fasinert over hvor morsomt og utfordrende Aball1 var. - Dette må jo være kjempegøy for barna, sier Alexander.

Mange bruksområder

Det er hundrevis av forskjellige øvelser man kan gjøre ved hjelp av Aball1-settene – fra helt enkle til mer avanserte for de som liker å tenke matematisk. Det kan brukes innenfor alle slags fag. For eksempel kan man tegne opp norgeskartet og plassere byene.

I 2015 har AKS-assistentene fått opplæring i mange av bruksområdene.

- Det virker enkelt og veldig bra for læring. Her kan man få med seg sannsynlighetsregning, matte og statistikk, sier Khoudor Hamid. Han jobber i AKS på Ekeberg skole, ved siden av studier i regnskap og revisjon, og var med på kurs i juni 2015 sammen med 40 assistenter fra 18 ulike aktivitetsskoler.

- Aball1 er genialt! Idiotsikker læring med puls, sier Ludvik Staff på Kampen AKS.

Stolt bidragsyter

Sparebankstiftelsen DNB er stolt over å ha bidratt til prosjektet.

- Vi synes det er flott å se hvordan Vålerenga Fotball tar samfunnsansvar utover det å drive idretten. Denne gaven kommer svært mange barn og unge til gode – barn i hele 70 aktivitetsskoler! Barna aktiviseres på en morsom og lærerik måte, sier Eva Grothe, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.

Mer Aball1

Høsten 2015 fikk Norges Fotballforbund 3,5 millioner kroner til 300 Aball1-sett til skolefritidsordninger på Østlandet og opplæring i bruken av disse for SFO-ansatte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet