1. Kan jeg søke støtte?

Organisasjoner på Østlandet kan søke støtte til tiltak for barn og unge inntil 25 år, som bidrar til aktivitet og tilhørighet. I sjekklisten vår får du enkelt tilbakemelding på om du oppfyller kravene for å søke støtte.

Gå til sjekklisten

2. Hva kan dere søke om støtte til?

Vi støtter tiltak innen områdene: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Tips og råd om hva dere kan søke om støtte til

3. Slik søker du

Når du har sjekket at du kan søke, er du klar til å sette i gang med søknaden. Vi anbefaler å sende inn søknaden i god tid før fristen.

Slik kommer du i gang med søknaden

Vanlige spørsmål til søknaden:

 • 1. april, 1. september og 1. desember. Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 disse datoene.

  Søknad om draktstøtte til idrettslag har løpende søknadsfrist.

 • Vi har lagt ut søknadene til noen som har fått støtte. Her finner du dem. OBS! Klikk på hver enkelt artikkel og bla deg nedover siden for å se søknaden.

 • Nei, dessverre. Det gis heller ikke støtte til prosjekter som allerede er avsluttet før man får svar på søknaden.

 • Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen. (Eventuelle underavdelinger kan søke selv om en annen avdeling ennå ikke har levert sluttrapport. Med underavdeling menes f.eks. at Barnas Turlag Skien er en underavdeling av DNT Telemark).

 • Dersom dere har søkt et beløp inntil 50.000 kroner, kan dere forvente svar 6 uker etter søknadsfristen.

  Dersom dere har søkt om et høyere beløp, og søkte innen:

  • 1. april: Forvent svar i løpet av juni.
  • 1. september: Forvent svar i løpet av november.
  • 1. desember: Forvent svar i løpet av mars.

  Dersom dere har søkt i ordningen "Drakter til idretten" kan dere forvente svar cirka 4 uker etter at søknaden er sendt inn.

4. Etter at dere har fått svar på søknaden

Alle får svar på epost. Dersom dere har fått avslag: Husk at det er fullt mulig å søke igjen. Vi får inn mange tusen søknader årlig og vi må prioritere.

Dersom dere har fått tildelt midler: Gratulerer! Dere får tilsendt et "tildelingsbrev" til den epostadressen dere førte opp i søknadsskjemaet. 

Slik får dere utbetalt pengene: Dere må fylle ut et skjema for utbetalingsanmodning i søknadsportalen. Logg deg inn i portalen. Klikk på "Mine søknader". Velg den aktuelle søknaden. Klikk på "Utbetalingsanmodning" til høyre. Se også veiledning til søknadsportalen

5. Sluttrapportering

Vi sender deg en epost når tiden er inne for å skrive statusrapport eller sluttrapport, og da vil du finne skjemaet i søknadsportalen. Merk at sluttrapporten ikke skal sendes inn før hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført.

Du får mer informasjon i veiledningen til søknadsportalen

Har dere behov for å endre sluttdatoen, eller søke om omdisponering av midlene? Det gjøres i søknadsportalen. Klikk på "Mine søknader". Velg den aktuelle søknaden. Klikk på "Endre sluttdato" eller "Søke om omdisponering".

Trenger du hjelp?

Har du flere spørsmål, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Du finner kontaktinformasjonen til oss som jobber med tildelinger her.