Besøksadresse: Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Postadresse:
Sparebankstiftelsen DNB, Postboks 555 Sentrum, 0105 Oslo
E-post:
Telefon: +47 902 44 100
Org nr.: 984853971

Dersom du har generelle spørsmål eller trenger hjelp i søknadsportalen, kontakt administrasjonsmedarbeiderne. Lurer du på noe angående en søknad, kan du kontakte ansatte innenfor formålsområdet det gjelder.