I tråd med Historielagets formål har de startet restaurering av Vøien-smia. Den representerer en historisk epoke som er i ferd med å gå tapt. De har samarbeidet med eier om å skaffe midler til å redde bygningen, og flere hundre dugnadstimer har gått med til å klargjøre smia, legge nytt tak, skiftet råteskadet bordkledning og sviller og restaurert vinduer. Det gjenstår noe arbeid utvendig, men det viktigste nå er å få satt i stand ildsted, grue og pipe. Med en total restaurering som målsetting vil eier åpne for besøk av skoleklasser og andre interesserte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet