Bj. Bjørnson, scene fra En glad gut: Jeg mener du får beholde bukken ...

Penn, 22,2x16,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Priseld

Olje på lerret, 1914, 136x196cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sankthansbål og sankthansfeiring er blant de motivene Nikolai Astrup (1880-1928) viet mest oppmerksomhet, og som ettertidens kunsthistorie har vurdert som særlig viktig i hans produksjon.

Han vendte tilbake til motivkretsen gjentatte ganger, både i maleri og tresnitt. Og nettopp maleriet Priseld må sies å være den mest monumentale og gjennomarbeidede versjonen av dem alle.

Astrup kom fra embedsmannsslekt og hans far var prest. Forholdet mellom far og sønn var tidvis preget av motsetninger og konflikt, noe som i stor grad skyldtes at Astrup aldri fant seg til rette med hjemmets strenge kristendom. Han hadde snarere en sterk dragning mot naturmystikk og hedensk symbolikk og tradisjon, slik vi ser dette komme til uttrykk i Priseld.

Han har selv skrevet om hvilket uutslettelig inntrykk sankthansfeiringen gjorde på ham som barn: «Jeg fikk en forestilling om at dette med bålet var noe syndig, noe stygt, som ble bedrevet i det grønne halvmørket – noe hedensk. Og dette ble enda mer forsterket ved sjalusien som grov i brystet når de andre barna fikk være med, og jeg måtte stå utenfor. Og slik så jeg min lille lidelsesfelle – og den stygge, gule ilden, som ikke lyste i sommernatten, men som lokket og drog meg nettopp fordi den var omgitt med mystikk, ugudelighet, og rå hedenskap. Og til sist turte jeg meg inn blant de ugudelige. Men den lille piken stod igjen og så på med det bleke ansiktet og de store, sorte øynene som suget ilden i seg. Slik er det jeg opprinnelig har bildet inne i meg.»

Bildet kan ses på KODE i Bergen.

OWG

De vilde haveblomster

Gouache, tusj og olje, 17,5x21,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Klar juninatt

Olje på lerret, 1906, 148x152cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kari - Motiv fra Sunde

Olje på lerret, 1917, 91x118cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

I maleriet Kari – Motiv fra Sunde skildrer Nikolai Astrup (1880-1928) den storslagne, frodige Jølster-naturen. Det er sommer i luften, den siste snøen er i ferd med å smelte bort og vannet risler nedover fjellsidene.

I forgrunnen ser vi kunstnerens førstefødte datter Kari. Med hvitt skaut og rød sommerkjole sitter hun konsentrert mens hun binder en blomsterkrans av de gule soleiene som dekker bakken.

Nikolai Astrup er vokst opp i Jølster og med unntak av noen studieopphold i utlandet, ble han boende i bygda det meste av sitt liv. Gjennom hele sin produksjon konsentrerte han seg om hjemstedets karakteristiske, mektige natur og skildrer landskapet under stadig skiftende årstider og atmosfæriske forhold. Akkurat dette maleriet Kari – Motiv fra Sunde er malt fra den lille plassen Sunde, stedet der Astrups kone Engel var født. 

OWG

Revebjeller

Olje på lerret, 1919, 77x99cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

I maleriet Revebjeller av Nikolai Astrup (1880-1928) er hvite bjerkestammer plassert tett i tett over billedflaten. Et par trær er likevel hugget ned slik at det åpnes opp mot bildets mellomgrunn der to småpiker sanker bær.

De er symmetrisk oppstilt og sammen med trestammene er de med på å gi komposisjonen en harmonisk ro. Nedover skråningen snor det seg en liten bekk hvor vannet sildrer friskt, og i forgrunnen kneiser frodige revebjeller rundt bjerkestammer og mosegrodde steiner.

Motivet er hentet fra Nikolai Astrup hjemsted Jølster og er slik sett karakteristisk for hans produksjon. Astrup er uten tvil en av Norges mest folkekjære billedkunstnere og har vært med på å forme hvorledes vi ser og oppfatter det norske landskapet.

OWG

Studie til Soleienatt

Blyant, 24,6x18,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Marsmorgen

Olje på lerret, 1919, 65x46,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvennagong

Olje på plate, 1899 - 1904, 45x56cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Begravelsesdag i Jølster

Olje på lerret, 1899 - 1907, 68x73cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

St. Hansbål

Olje på lerret, 60x66cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Studie - ung mannshode

Kull med noe blyant, 19,1x13,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvennavatn

Olje på lerret, 1914 - 1915, 86x105cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Landskap - Ålhusdalen

Blyant, 23,6x33,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fugl på sten

Olje på lerret, 1912, 52x55cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Landskap med hesje og hus

Kull, 24,2x33,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Juninatt og gammelt vestlandstun

Olje på lerret, 1907, 80x100cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Juninatt og gammelt vestlandstun er et motiv som ser ut til å ha betydd noe spesielt for Nikolai Astrup (1880-1928) og som han malte flere versjoner av.

I bildets mellomgrunn ser vi et lite tun som lå like ovenfor Astrups barndomshjem, prestegården ved Ålhus. Bak husene reiser det seg et mektig fjell og nedover fjellsidene buldrer den livlige Kleberfossen. Men det som kanskje i særlig grad har fanget Astrups interesse er den frodige, lysende gule soleieengen vi ser i bildets forgrunn, som lyser opp og skinner i den klare sommernatten.

Nikolai Astrup er en av Norges mest folkekjære billedkunstnere og har i vesentlig grad vært med på å forme vår oppfatning av norsk natur og folkeliv. Gjennom hele sin produksjon konsentrerte han seg om å skildre sin egen hjemegn, den lille vestlandsbygden Jølster.

OWG

Befringstøylen

Malt med trykksverte, 27,7x38,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vårnatt i hagen

Olje på lerret, 1908, 86x105cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Rabarbra

Olje på lerret, 1910 - 1920, 93x112cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Interiør med vugge

Olje på lerret, 1924, 99x116cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Nikolai Astrup (1880-1928) ble født i Bremanger i Nordfjord, men er vokst opp i Jølster hvor han bodde det meste av sitt liv bare avbrutt av studieopphold i blant annet Kristiania og Paris.

Det var i hjembygden han fant motivene til de aller fleste bildene sine; han konsentrerte seg særlig om den karakteristiske, frodige Vestlandslandsnaturen og omegnens tradisjonsbundne folkeliv. Men også det helt nære og private ble gjenstand for kunstnerisk bearbeidelse, og han brukte innimellom konen Engel og deres barn som modeller i bildene. Det var imidlertid sjelden han laget interiører, så maleriet Interiør med vugge er slik sett nokså utypisk i Astrups produksjon.

OWG

Epletre i blomst

Olje på lerret, 1926, 78x100cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Prestegården

Olje på lerret, 1899 - 1906, 101x88cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fra Sunde

Olje på lerret, 1920, 72x94cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sunde i Jølster

Olje på lerret, 1919, 72x111cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sittende akt

Blyant, 26,8x25,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fjøsfrieri

Olje på lerret, 1903, 95x145cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Forsommer Jølster

56x80cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

To groteske gammelmannshoder

Blyant, 11,1x7,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kornstaur

Olje på plate, 1919, 90x104 cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Dokkehuset

Penn, 73x68cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Gammel husmannsplass

Olje på lerret, 1919, 90x105cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Landskap med furu

Kull, 23,4x32,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Tidlig snø

Olje på lerret, 1925, 67x72cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvinne ved bekken

Penn og sort tusj, 14,3x13,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Mor og barn ved havebordet

Olje på lerret, 61x75cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Naust

Penn, 23,5x29,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Rabarbra og småpike på Sandalstrand

Olje på lerret, 1926, 57x75cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stilleben skisse

Olje på lerret, 54x73cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Regnstemning under tre ved Jølster prestegård

Olje på lerret, 1899 - 1907, 89x110cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vårstemning

Olje på lerret, 1904 - 1913, 97x66cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stilleben

Olje på lerret, 1924, 67x72cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Gåsen

Olje på lerret, 1924 - 1925, 65x73cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sandalstrand

Olje på lerret, 1926, 47x54cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Foss og kvernhus

Olje på lerret, 1922, 64x95cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Trær og snøfjell

Olje på lerret, 56x54cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

I malerietTrær og snøfjellhar Nikolai Astrup latt naturen våkne til liv idet landskap og menneske i konkret forstand er smeltet sammen til ett.

I fjellrekken øverst i bildet antydes en liggende kvinnekropp, slumrende under et dekke av is og snø. Vi ser knærne som strekker seg mot himmelen, magen som går over i bryster og en arm som hvilende leder blikket ned mot vannet.

Fjellene som ligger like nord for Jølstravannet gikk lenge før Astrups tid under navnet Isdronningen, så også i virkeligheten har fjellene en form som kan minne om en liggende kvinnekropp. Likevel er det ingen selvfølge at Astrup skulle fremstille fjellene på nettopp denne måten; dette er et ganske karakteristisk uttrykk for hans særegne natursyn og opplevelse av landskapet.

OWG

Svanøybukten

Olje på lerret, 1899 - 1904, 71x68cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Getsemane

Olje på plate, 1925, 42x32cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

St. Hansbål, skisse

Olje på lerret, 43x68cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Grovær på Sandalstrand

Fargetresnitt, 42,1x53,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Prestegårdshagen og Jølstervann

Olje på lerret, 35x54cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Studie til I haven (Rabarbra)

Sort lavering, 18,7x25,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Prestegårdshagen

Olje på plate, 1901 - 1904, 50x58cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Landskap med hvitt hus

Blyant med lavering, 15,2x16,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vårregn og kirsebær

Olje på lerret/plate, 1899 - 1904, 42x51cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kornstaur

Pastell, 19x29,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Natt

Olje på lerret, 1899 - 1907, 57x54cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Som med de fleste av Nikolai Astrups (1880-1928) arbeider byr det på vanskeligheter å gi en eksakt datering av Natt. Man antar likevel at bildet er malt en gang før 1908.

Selv om Astrup svært sjelden daterte sine egne arbeider har vi flere ulike kilder å gå etter. Foruten stilistiske analyser kan særlig brever gi relevant informasjon.
Dessuten finnes billedlister i tilknytning til de tre separatutstillingene han hadde hos henholdsvis Blomqvist (1905), Bergens Kunsforening (1908) og Kunstnerforbundet (1911) der det redegjøres for ulike bilders motiver, titler og formater. Andre momenter som kan bidra til å klargjøre når et verk er malt er selve motivet og spesielt bygninger som kan ses i bildet.

Natt var etter all sannsynlighet med på utstillingen i Bergens Kunstforening i 1908, og motivet er fra Astrups barndomshjem ved Ålhus i Jølster; vi ser inn i prestegårdshagen en lys sommernatt og bak den store asken skimtes prestegården der familien bodde. Vi vet dessuten at Astrup svært sjelden malte fra Ålhus etter at han flyttet derfra i 1911.

OWG     

Mann som kutter grener av seljekall

Penn, 18,5x25,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Lodden natt

Olje på lerret, 1901 - 1911, 41,5x65cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Pikehode

Blyant, 8,2x6,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Portrett av Frøken B

Olje på papir, 36,3x23cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Hode, gammel mann med skjegg

Blyant og penn, 11,1x6,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Ålhus prestegård og kirke

Olje på plate, 46x76cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Skisseblad, små tegninger

Blyant, 22,7x16,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Olaves

Olje på lerret, 1899, 31x28cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Nakne trær

Penn og lavering, 30,3x21,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Selvportrett i hule

82,5x63,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Mannshode med lue

Kull, 18,1x17cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Studie til/etter Vårstemning ved husmannsplassen

Olje og pensel, 30,1x41,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Over hagegjerdet, Jølster

Olje på lerret, 1899 - 1908, 33x43cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bj. Bjørnson, scene fra En glad gut: Berget talte til bækken ...

Penn og blyant, 25,5x19,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Slåtton

Olje på papir/lerret, 21x29cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sandalstrand

Kull og blyant, 24,7x31,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kjerringa med lykta

Olje på lerret, 1894 - 1898, 22x37cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Luetjuven

Penn, tusj, 21,8x27cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Ungdomsmaleri, vårlandskap

28x38cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Likdans

Tusjtegning, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fjøsinteriør

Olje på lerret, 55x60cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Hvit blomst

29x33cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kornstaur (med ansikt)

Olje på plate, 90x96cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Ålhus Kirke

52x57cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Motiv fra dansk bondegård

Olje på lerret, 50x68cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Gammel jølstring

Tresnitt trykket i sort, 23x19cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Jølsterkvinne med hette

Sort/hvitt tresnitt, 20,6x16,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Lite selvportrett

Sort/hvitt tontresnitt, 15,2x14,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Hjem fra arbeid

Fargetresnitt med håndkolorering, 15x22,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Hjem fra arbeid

Fargetresnitt, 15,2x22,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Hjem fra arbeid

Fargetresnitt, 14,6x21,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Foss og bre

Fargetresnitt med håndkolorering, 15,6x15,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Foss og bre

Sort/hvitt tresnitt, 13x16,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Foss og bre

Fargetresnitt med håndkolorering, 13,7x15,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Foss og bre

Fargetresnitt med håndkolorering, 13,6x15,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Inger Grimsbø, gammel jølsterjente

Sort/hvitt tresnitt, 24,3x20cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Inger Grimsbø, gammel jølsterjente

Sort/hvitt tresnitt, 24,6x20cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Den gudelige skomaker

Sorth/hvitt tresnitt med lavering, 24,5x19,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Den gudelige skomaker

Sort/hvitt tresnitt, 24,8x20cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Klokkeren

Sorth/hvitt tresnitt med lavering, 18,1x17,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Taterjenten

Sort/hvitt tresnitt, 29x24cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Halve bygdens oldefar

Tontresnitt, håndkolorert, 28,6x21,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fødselsdag i hagen

Olje på lerret, 130x159cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Nikolai Astrup (1880-1928) bodde og arbeidet det meste av livet i den lille vestlandsbygden Jølster. Allerede som liten gutt samlet han på inntrykk og opplevelser fra nærmiljøet som han bevarte i en mengde skisser og tegninger. Senere skulle disse fungere som mer eller mindre direkte forelegg for motiver han stadig vendte tilbake til i sine bilder.

I Fødselsdag i hagen ser vi i følge Astrup selv konen Engel og storfamilien samlet til fest, i et brev skriver han nemlig: ”Alle vi søskene og Engel var samlede i præstegaardshaven under den storbladede lind – samlede for sidste gang førende vi spredtes for alle vinde. Vi havde siddet der saa ofte om kvelden ved stenbordet og `holdt leven`- kogt kaffe med lidt ulovligt i (avec) eller med en flaske av min sterke blaabærvin eller rabarbravin – præstegaarden den laa bred og hvid og lav like ved; kveldshimlen speiled gult som fra et ondt øie i et vindu, hvorfra der ofte blev banket advarende til os unge nede i haven.”

Dette og mange andre av Nikolai Astrups viktigste malerier, tegninger og tresnitt kan nå ses i en ny presentasjon av Astrup-samlingen i Bergen Kunstmuseum.

OWG

Jølstersagn

Sort/hvitt tresnitt, 19,8x18,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvinne mellom vann og vekster

Sort/hvitt tresnitt, 21,8x38,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Guttehode

Sort/hvitt tresnitt med lavering, 25,9x19,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Mannsportrett

Kull, 34x26cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Job

Sort/hvitt tresnitt, 17,6x15,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Selvportrett med pipe

Blyant, 18,9x16,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bukken som kom til himmerike

Svart/hvitt tontresnitt med noe grå håndkolorering på margen, 1904, 27,4x32,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bakkestøylen

Blyant, kull og lavering, 14x22,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bukken som kom til himmerike

Brunt tresnitt med brun håndkolorering, 19x24,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Akt, fremoverbøyd kvinne

Blyant, 28,4x25,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bukken som kom til himmerike

Håndkolorert, 27,4x32,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Landskap fra Ålhus

Gouache, 18,5x33,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

I paradiset

Sort/hvitt tresnitt, 21,5x25,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Revebjeller

Lavering (oljeholdig medium), 40,7x24,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fiskeren

Sort/hvitt tresnitt med håndkolorering i flere farger, 38,4x23,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fiskeren

Fargetresnitt med håndkolorering, 39x24,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Mann som pløyer

Blyant, 9,07x18,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fiskeren

Fargetresnitt med håndkolorering, 39,2x24,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Hode med stor munn

Blyant, 6,7x6,0cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fiskeren

Sort/hvitt tresnitt med grå lavering, 38,3x24cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Dansende par og sittende kone

Blyant, 10,9x4,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bonden

Tontresnitt, 41,3x24,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Smilende pikehode

Blyant, 11x10,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Ung pike

Brunt tresnitt med håndkolorering, 32,5x29,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Mannen med tennene

Blyant og lavering, 12,7x8,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sunnfjordjente

Sort/hvitt tresnitt med lavering, 29,6x19,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Skisseblad, kastanjetre

Blyant, 22,7x17,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bygdetyvens død

Sort/hvitt tresnitt, 32,9x44,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Skisse til maleri Soleienatt

Blyant, 25,9x34,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kapellanen og prestedatteren på isen

Sort/hvitt tresnitt, 29,8x29,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Prestegården (speilvendt)

Olje og pensel, 37,6x33,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Tussingen jages

Sort/hvitt tresnitt, 35,8x36cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvinner med river

Penn og blyant, 19,5x14,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Han som var så fæl til å fri

Sort/hvitt tresnitt, 33,1x44,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Jente som spinner

Blyant, penn og lavering, 17,8x11,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sandalstrand, med kvinne

Sort/hvitt tresnitt, 26,2x53,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Menn som binder hesjer

Penn, 21,3x25,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sandalstrand, med mann

Sort/hvitt tresnitt, 24,3x53,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvinne som strikker

Blyant og penn, 14,8x117cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sandalstrand, med kvinne

Sort/hvitt tresnitt, 26,7x54,0cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bj. Bjørnson, scene fra En glad gut: Nå er bukken min

Penn, 24,7x17,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Den store bølgen

Sort/hvitt tresnitt, 43,8x26,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Bj. Bjørnson, scene fra En glad gut: Bukken gikk ved s...

Penn, 17,8x15,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Liten kornstaur

Fargetresnitt med håndkolorering, 20,2x19,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Sandalstrand

Pensel og gouache, 29,4x52,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor kornstaur

Sort/hvitt tresnitt med grå håndkolorering, 30,2x36,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Svanøybukten

Penn og tusj, 22,2x25,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor kornstaur

Sort/hvitt tresnitt med lavering, 30,2x36,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Rabarbra og Tromsøpalme

Brunt og sort kull, 24,8x31,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor kornstaur

Fargetresnitt med håndkolorering, 30,4x36,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Varmen kommer i jorden

Blyant, 15,6x14cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor kornstaur

Fargetresnitt med håndkolorering, 30,4x36,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Afskeden

Penn, 11,5x17,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor kornstaur

Fargetresnitt med håndkolorering, 30,5x36,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Studie til Getsemane, seks tegninger

Tegning, KODE - Bergen Kunstmuseum

Maimåne

Fargetresnitt med håndkolorering, 19,1x25,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Nikolai Astrup (1880-1928) er en av Norges mest fremtredende og folkekjære billedkunstnere. Han har gjort seg bemerket både som grafiker og som maler, og er fremfor alt kjent for sine særegne skildringer av Vestlandets frodige, ville natur og tradisjonelle folkeliv. Astrup ble født i Bremanger i Nordfjord, men familien flyttet raskt til Ålhus i Jølster der faren overtok presteembetet. Som kunstner og bohem skilte Astrup seg distinkt ut i et lite og konformt bygdesamfunn, likevel ble han boende i Jølster det meste av sitt liv. Og det var i hjembygden han fant motivene til de aller fleste bildene sine.

Maimåne er et motiv Astrup har viet særlig stor oppmerksomhet både i maleri og tresnitt, og gjentatt i en rekke ulike versjoner hvor han fordyper seg i lysets og atmosfærens skiftninger. Her ser vi kunstnerens barndomsmiljø en sen forsommerkveld med prestegårdshagen, Jølstervannet og de karakteristiske fjellene i bakgrunnen. Fullmånen henger høyt på himmelen og speiler seg i den blanke sjøen, mens en mann og en kvinne krabber på kne i åkeren og arbeider med jorden. Selv om Jølsterbøndene nok arbeidet på åkerlappen en sen forsommerkveld slik Astrup skildrer det i Maimåne, er ikke hans fremstilling av motivet realistisk. Han transformerer den observerte virkelighet til noe allmenngyldig; bøndenes daglige strev, deres enkle nøysomme hverdagsliv forvandles til hellige handlinger.

OWG

Dette bildet er med på utstillingen Drømmesommer, Blaafarveværket 23. mai - 20. september 2009.

Maimåne

Fargetresnitt med håndkolorering, 19,1x25,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

I Maimåne skildrer Nikolai Astrup (1880-1928) samspillet mellom menneske og natur, der menneskene er en del av naturens syklus og høster av markens grøde.

Vi ser her kunstnerens barndomsmiljø en sen forsommerkveld med prestegårdshagen, Jølstervannet og de karakteristiske fjellene i bakgrunnen. Fullmånen henger høyt på himmelen og speiler seg i den blanke sjøen. En mann og en kvinne krabber på kne i åkeren og graver i jorden, det er som om de to menneskene er bundet til jorden, som om de er ett med den marken de dyrker. At de arbeidet slik om natten skyldes gammel overtro som sa at avlingen ville bli bedre om man plantet og dyrket hagen når den magiske fullmånen viste seg. Nettopp dette motivet har Astrup viet særlig stor oppmerksomhet både i maleri og tresnitt, og gjentatt i en rekke ulike versjoner hvor han særlig fordyper seg i lysets og atmosfærens skiftninger.

Selv om Jølsterbøndende nok helt sikkert arbeidet på åkerlappene under fullmånen i mai slik Astrup viser oss det her, er ikke hans fremstilling av motivet realistisk. Han transformerer på sitt særegne vis den observerte virkelighet til noe allmenngyldig; bøndenes daglige strev, deres enkle nøysomme hverdagsliv blir forvandlet til hellige handlinger.

OWG

Maimåne

Fargetresnitt med håndkolorering, 19,4x25,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Maimåne

Fargetresnitt med håndkolorering i olje, 19,0x25,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Maimåne

Fargetresnitt med håndkolorering, 19,0x25,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Maimåne

Fargetresnitt med mørk grønn håndkolorering, 19,0x25,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Maimåne, vinterversjon (Vinternatt)

Fargetresnitt med håndkolorering i olje, 18,7x25,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Elementer fra vår og vilje

Fargetresnitt med håndkolorering, 35,3x27,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Nikolai Astrup (1880-1928) kommer fra en gammel embetsmannsslekt, og vokste opp i den lille, avsidesliggende fjellbygden Jølster helt vest i Norge. Her valgte han også å bli boende det meste av sitt liv. Selv om Astrup slo seg ned i provinsen, langt utenfor allfarvei og et levende kunstmiljø, var han på ingen måte selvlært som kunstner. Han foretok flere studiereiser i både inn- og utland, og var fortrolig med den aktuelle, samtidige norske og europeiske billedkunsten.

Gjennom hele sin produksjon konsentrerte Astrup seg om det nære og velkjente som tema for kunstnerisk bearbeidelse. Hans samlede verk kan på mange måter oppfattes som en årstids-serie, en slags frise, der han fordyper seg i den frodige og gåtefulle Jølster-naturen. Menneskene spiller som regel en underordnet rolle i Astrups bilder. Det er ikke først og fremst mennesket, men landskapet og naturen som interesserer ham.

I enkelte bilder ser vi imidlertid hvorledes Astrup gir landskapet menneskelig form. Det dreier seg om en animering av naturen der mennesket og omgivelsene i helt konkret forstand blir ett. I Elementer fra vår og vilje har han gitt den store fjellformasjonen i bakgrunnen, som er kjent under navnet Isdronningen, form av en liggende kvinne med frodige attributter. På den ene side er det som om Moder Jord selv har våknet til liv, som om hun våker over både landskap og mennesker, men på den annen side ligger hun fastfrosset dekket under is og snø. Riktignok har fjellformasjonen også i virkeligheten en form som kan minne om en liggende kvinne, og navnet fikk fjellet visstnok lenge før Astrups tid. Det er likevel ingen selvfølge å fremstille fjellet på denne måten – dette er et karakteristisk uttrykk for Astrups helt personlige naturvisjon.

OWG

Plognatten

Fargetresnitt med håndkolorering, 17,8x25,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Plognatten

Fargetresnitt med håndkolorering, 17,9x25,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Plognatten

Fargetresnitt, 18,0x26,0cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Befringstøylene

Sort/hvitt tontrykk med lavering, 42,7x69,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Befringstøylene

Sort/hvitt tontrykk, 45,5x70,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Befringstøylene

Tontresnitt, 48,7x69,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Akt

Sort/hvitt tresnitt, 39x24,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Akt

Fargetresnitt, akvarell, håndkolorert i blåtoner, 23,2x39,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Akt

Brunt tontresnitt, 39,0x22,0cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Soleienatt

Tontresnitt, 39,6x47,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Soleienatt

Fargetresnitt med håndkolorering, 40,7x47,0cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Soleienatt

Fargetresnitt med håndkolorering, 35,9x46,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Soleienatt

Fargetresnitt med håndkolorering, 40x47,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stort selvportrett

Sort/hvitt tresnitt med lavering, 39,6x25,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vaarnatt og seljekall

Tontresnitt, 35x27,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vaarnatt og seljekall

Tontresnitt, 35,3x27,6cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vaarnatt og seljekall

Fargetresnitt med håndkolorering, 35,2x27,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vaarnatt og seljekall

Fargetresnitt med håndkolorering, 35,1x27,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vaarnatt og seljekall

Fargetresnitt med brun håndkolorering, 34x26,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Liten regnbue

Fargetresnitt, 38,0x29,3cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor regnbue

Fargetresnitt med håndkolorering, 60,5x40,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Stor regnbue

Fargetresnitt med håndkolorering, 59,8x41,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Steiner og strå

Sort/hvitt tresnitt, 21,8x36,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fugl på sten

Fargetresnitt med håndkolorering, 48,3x32,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fra midten av 1800-tallet var japansk kunst – og da særlig de karakteristiske tresnittene til for eksempel Hokusai og Hiroshige – en viktig inspirasjonskilde for mange europeiske kunstnere. Fra kunstmetropolen Paris spredte japonismen seg over hele Europa og nådde også Nikolai Astrup (1880-1928) som bodde og arbeidet i Jølster, helt vest i Norge. Om ikke før, fikk han i alle fall anledning til å studere japanske tresnitt da han var på studiereise til Paris i 1901. I et brev forteller han blant annet: Jeg vet ikke om De kjender til ”den moderne træsnitkunst” – ”farvetræsnit” og ”sort og hvidt”-træsnit – det er en kunst som interesserer mig meget, – den er oprindelig kommen fra Japan, men er her i Europa optaget i en lidt anden form, der mer passer vor kunst. Her i landet er Munch og jeg af de faa som har befattet sig med dette ”moderne træsnit.”

 

Det finnes flere skisser og tegninger der vi kan se hvorledes Astrup har kopiert direkte fra sine japanske forbilder. Men enda mer interessant er det kanskje når han som i Fugl på sten, og mange andre av tresnittene, inkorporerer og transformerer impulsene fra japansk kunst til å bli en integrert del av hans eget billedmessige uttrykk. Innflytelsen ser vi særlig i Astrups vektlegging av bildets flate karakter, i den dekorative linjeføringen og det stiliserte formspråket. Her er ikke snakk om sitat eller etterligning, men om bearbeiding av ytre impulser kombinert med en dypt personlig fortolkning av hjemstedets karakteristiske landskap.

OWG

Fugl på sten

Fargetresnitt med håndkolorering, 44,4x32,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fugl på sten

Fargetresnitt med håndkolorering, 44,4x33,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Juninatt

Fargetresnitt med håndkolorering, 32x40,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Juninatt

Fargetresnitt med håndkolorering, 31,2x41,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Juninatt

Fargetresnitt med håndkolorering, 31x41,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

St. Hansbål

Sort/hvitt tresnitt med lavering, 33,4x33,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

St. Hansbål

Fargetresnitt med håndkolorering, 35,7x34,8cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Julaften på Sandalstrand

Tontresnitt med håndkolorering, 33,2x50,1cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Julaften på Sandalstrand

Tontresnitt, 33,0x 50,4cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvennagongsvatten

Sort/hvitt tresnitt med håndkolorering i akvarell og gouache, 53,7x45,7cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvennagongsvatten

Fargetresnitt med håndkolorering, 41x50,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Kvennagongsvatten

Fargetresnitt med håndkolorering, 40,5x50,2cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Grovær på Sandalstrand

Fargetresnitt med håndkolorering, 40,4x53cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Madonna

Sort/hvitt tresnitt, 30x22,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Salome

Sort/hvitt tresnitt med håndkolorering i gouache, 40,3x24,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Salome

Sort/hvitt tresnitt med håndkolorering i gouache, 40,0x25,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Løe

Olje på lerret, 1904, 51x72cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Befringstøylen

olje på lerret, 59 x 68 cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Interiør, Jølster prestegård

Olje på lerret, 69x56cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Vaar og vilje

Fargetresnitt, 35,5x28cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Revebjeller

Håndkolorert fargetresnitt, 1917 - 1919, 70x78 cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Et Jølstersagn

Tresnitt, 18,2 x 16,5 cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Astruptunet med blomstrende frukttrær

Kullstift, 24,5 x 31,5cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Foss og bre

Tresnitt, 15,3 x 15,7 cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Gravert sinkplate

Gravert sinkplate, 16,5 x 15,5 cm, KODE - Bergen Kunstmuseum