Norges Basketballforbund (NBBF) får 3 millioner kroner til utstyr og instruktørtiltak, til deres arbeid for at flere barn og unge skal få drive med basketball rundt omkring i landet.

Forbundet jobber med å bygge opp ressurser og kompetanse på grasrotnivå og vil spre konseptene Easy Basket, 3MOT3 og Rullestolbasket.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet