Katedral

Gouache, 55x41cm

Luraasstogaovnen

Gouache, 55x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 29x20,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Terje Bergstad (f.1938) er en betydelig, men lite kjent norsk billedkunstner som arbeider i forlengelsen av en nordeuropeisk ekspresjonistisk tradisjon. Selv uttrykker han stor begeistring for kunstnere som blant andre Munch, Nolde, Carl Fredrik Hill, van Gogh, Kirchner, Jens Søndergaard og Georges Rouault.

I lange perioder har han vært plaget av sykdom og ikke vært i stand til å arbeide, likevel har han en forholdsvis stor produksjon. Det er kort vei mellom liv og kunst for Bergstad; egne erfaringer og ofte smertefulle opplevelser bearbeides og kommer til uttrykk gjennom kunsten. Han tar innover seg andre menneskers tragedier og lidelser, og identifiserer seg med samfunnets ”outsidere.” I mange bilder tematiserer han vold, tortur, urettferdighet og undertrykkelse, og han har blant annet vært sterkt opptatt av grusomhetene i nazistenes konsentrasjonsleire og det rasistiske apartheidregiment i Sør-Afrika.

Portrett (Sykehustegn) er en del av en serie tegninger der Bergstad har skildret pasienter og hverdagsmennesker han har møtt på sin egen ferd inn og ut av institusjoner og sykehus. Selv om formatet er beskjedent og virkemidlene svært sparsomme, er disse sjeldent følsomme og poetiske tegningene usedvanlig uttrykkssterke.

OWG

Luraasstogaovnen

Gouache, 55x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Storby-menneske

Fettstift og gouache, 70x49cm

Katedral

Gouache, 55x41cm

Katedral

Gouache, 56x41,5cm

Luraasstogaovnen

Fettstift og gouache, 41,5x29cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 29x20,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett

Fettstift og gouache, 39,5x29,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55,5x41,5cm

Katedral

Gouache, 55x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55x41cm

Den gamle ovn

Fettstift, 46,5x39cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Luraasstogaovnen

Gouache, 47x35,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 29x20,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett

Tegning, 32x22,7cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Ansikt i broen

Fettstift og gouache, 70x49cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett av en musiker

Fettstift og gouache, 51,5x45,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Selvportrett

Fettstift og gouache, 41,5x29cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Terje Bergstad (1938-2014) omtales ofte som «kunstnernes kunstner»; han er høyt verdsatt blant en innvidd krets, men er ikke så godt kjent for et bredere publikum.

Bergstads kunstnerskap kjennetegnes av en stedig konsekvens som unnslipper tidens flyktige trender. Han har hele tiden holdt fast ved en ekspresjonistisk, symboltung uttrykksform og har et særlig slektskap til Edvard Munch og de tyske ekspresjonistene i Die Brücke. Dette kommer tydelig til uttrykk i det kraftfulle «Selvportrett» der virkemidlene er få, men effektive. Ulmende rødt mot svart. Sterke, røffe spor etter maling og fettstift.

Terje Bergstad er fyldig representert i flere offentlige og private norske kunstsamlinger og ble viet store retrospektive utstillinger ved Museet for samtidskunst i Oslo i 2000 og Henie Onstad Kunstsenter i 2011.

OWG

Fjellandskap

Olje på lerret, 112,5x251cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

En gammel sjømann

Fettstift, 57x43cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

En dikter

Fettstift og gouache, 49x39cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Mannsportrett

Fettstift og gouache, 48,5x39cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Fange. Den ensomme

Fettstift og gouache, 1979, 56,7x45,7cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Min far

Fettstift, 1984, 70x48,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Onkel R.O.

Fettstift og gouache, 1984, 70x48,9cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 29x20,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 29x20,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Mor og barn

Tegning, 31,5x23,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 20,5x29cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Portrett (Sykehustegn)

Tegning, 29x20,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

De kunstneriske virkemidlene i Portrett (Sykehustegn) er enkle, kun noen kjappe blyantstreker på et ark. Likevel har bildet en umiddelbar og sterk uttrykkskraft. Ansiktet er følsomt skildret, vi aner resignasjon og dyp fortvilelse.

Terje Bergstad (1938-2014) var i lange perioder plaget av psykisk sykdom og mens han selv var inn og ut av sykehus, tegnet han noen av menneskene han møtte. Bergstad er en kunstner der grensen mellom liv og verk er uklar, han bruker av eget liv og identifiserer seg med sliterne, de som har falt utenfor.

Verket er utlånt til Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Se flere verk av Terje Bergstad.

Av Oda Wildhagen Gjessing

Luraasstogaovnen

Gouache, 41x29cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Luraasstogaovnen

Gouache, 55x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Luraasstogaovnen

Tresnitt med håndkolorering, 49x39cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55,5x41,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55,5x41,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Katedral

Gouache, 55,5x41,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Terje Bergstad (f.1938) omtales gjerne som en ”kunstnernes kunstner”; han er høyt vurdert og verdsatt blant mange av sine kunstnerkolleger, men er fortsatt lite kjent for et bredere publikum. Dette har blant annet å gjøre med at han gjennom hele sin karriere har deltatt på meget få utstillinger og vært nærmest fraværende i den norske kunstoffentligheten. Bergstad er en kunstner der forholdet mellom liv og verk er spesielt nært. Han har tidvis hatt en vanskelig livssituasjon og vært svært plaget av sykdom – slik har kreative perioder nødvendigvis vært avløst av lange, uvirksomme perioder hvor han ikke har maktet å arbeide.

Bergstad begynte på Kunst- og håndverksskolen på tidlig 60-tall og på Kunstakademiet i 1965, der han blant annet studerte under Reidar Aulie. Læreren skulle komme til å bety mye for ham; som Aulie har også Bergstad et sterkt sosialt engasjement i sin kunst og han har i særlig grad vært opptatt av å løfte frem enkeltmennesker som rammes av urettferdighet og overgrep. Enten det er i hans drastiske skildringer av massakrene i Soweto i 1976 der studenter gjorde opprør mot apartheidregimet eller i nøkterne, men likevel rørende og poetiske tegninger av hverdagsmennesker han har møtt gjennom et langt liv på vei inn og ut av forskjellige institusjoner, sykehus etc.

Det er også andre motivgrupper og temakretser som betyr mye for Bergstad og som han har vendt tilbake til igjen og igjen. Uten at han selv bekjenner seg til noen spesiell tro har han ofte benyttet seg av gjenstander og symboler som har en tradisjonell religiøs karakter; urne, kandelaber, krusifiks, rosevindu, katedralfasade osv. Som mange andre norske kunstnere før ham har Bergstad også hatt en sterk dragning mot Telemark. Bildene hans derfra er et motstykke til det solfylte og vitalistiske Telemarks-landskapet slik det gjerne har blitt fremstilt i kunsten; her har sol og sommer måttet vike for skumringstimen og en ofte dramatisk undertone av uro og tragedie. Det er nærliggende å se Bergstads Telemarks-bilder i sammenheng med Harald Kihles og Henrik Sørensens mørkstemte og ekspressive skildringer fra området.

Sparebankstiftelsen DNB har ervervet 40 bilder av Terje Bergstad. I perioden 3.februar til 1.mai kan mange av disse arbeidene ses på Henie Onstad Kunstsenter i deres retrospektive utstilling viet Terje Bergstad.

OWG

Katedral

Gouache, 55,5x41cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum