Foreningen drives på dugnad og utfører en rekke oppdrag på forskjellige kulturarrangementer, i tillegg til å bistå politiet og hovedalarmsentralen. De stiller også opp i skoler og barnehager og gir opplæring i førstehjelp. Barn og ungdom får komme om bord i redningsbåten og får lære om sjøsikkerhet. Alt arbeidet gjøres på dugnad.

Sommeren 2017 ble deres nye redningsbåt RC Jotun satt i operativ tjeneste og Sparebankstiftelsen DNB bidro med støtte til å fylle den med utstyr. I 2018 fikk de støtte til å heve kompetansen til de frivillige som deltar i redningstjenesten, samt midler til innkjøp av redningsteknisk utstyr.

"Målet vårt er at våre mannskaper vil være enda bedre kvalifisert og utrustet til å utføre søk og redningsoppdrag i samarbeid med politiet, AMK og Hovedredningssentralen," i følge korpsleder Sigbjørn Ljusnes.

Han forteller at sommeren 2018 har RC Jotun hatt over 40 oppdrag, flere av oppdragene har vært over flere dager. Frivillige mannskaper har gjennom sommeren lagt ned mange tusen timer i beredskap på båten, som er i døgnberedskap hele juli, samt i alle helger fra mai til august. Av oppdrag har båten vært på båtbrann, søk og redning, slepeoppdrag og oppdrag for AMK Sentralen.

Tildelinger til Røde Kors Sandefjord

2018: 100.000 kroner til kurs og redningsutstyr.

2017: 229.097 kroner til utstyr til redningsbåt og kurs, øvelser og førstehjelp.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet