IL Blåmann tar ansvar også for de som ikke driver med i utgangspunktet organisert idrett, og vil bygge skatepark. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til tilrettelegging av skatepark-arealet.