Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Programmet inspirerer til refleksjon og utvikling, gjennom formidling av blant annet historie og filosofi.

Som navnet tilsier innebærer Dannelsesprogrammet både en intellektuell og personlig utviklingsprosess. Foreleserne tar deltakerne med på en reise i vår humanistiske arv, gjennom ulike historiske epoker, hendelser og ideer og relaterer dette til moderne ledelsesteori for å sette deltakernes egen og samfunnets utvikling inni en større sammenheng.

Undervisningen foregår gjerne i omgivelsene direkte forbundet med historien som formidles.

Deltakerne inviteres via sin organisasjon

Deltakerne har enten verv eller jobber i frivillig sektor (humanitære organisasjoner, idrett, kultur, foreninger osv.). Du kan ikke selv melde deg på programmet. Det er frivillige organisasjoner som inviteres til å melde inn deltakere. Deretter gjennomgår de et intervju hos Sparebankstiftelsen DNB.

- Vi håper dette motiverer til fortsatt å være aktiv i frivillighetsarbeidet. I tillegg synes vi det er viktig at vi har ledere med denne type bakgrunn i Norge, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Dannelsesprogrammet startet opp første gang høsten 2010.

Sju samlinger

Dannelsesprogrammet består av sju samlinger, og foregår både i Italia og i Norge. Mye arbeid foregår i smågrupper på samlingene.

Første samling er i Toscana, der deltakerne inspireres av blant annet Michelangelo, da Vinci og Dante. De neste samlingene foregår i Oslo, der deltakerne får inspirasjon gjennom blant annet temaer rundt Kristiania-bohemen, Henrik Ibsen og Fridtjof Nansen. Den siste samlingen er i Roma.

På hver samling hentes det inn en ekstern bidragsyter av nasjonalt format som deler sine erfaringer innen det temaet som drøftes. Alle deltakerne får også tilbud om en mentor etter at samlingene er avsluttet.

Vil du vite mer om Dannelsesprogrammet? Ta kontakt med gavesjef Sissel Karlsen, sissel.karlsen@sparebankstiftelsen.no.

Tidligere deltakere: Ærlig og personlig

Dagfrid Forberg, deltok på Dannelsesprogrammet da hun var generalsekretær i Snowboardforbundet, Hun syntes programmet åpnet for overraskende mye ærlighet, og at hun ble trent i å dele personlige ting.

- Det handler om hvem man ønker å være som menneske, og om å definere deg selv. Du blir ledet mot å se utover den leksa du har øvd på overfor deg selv om hvem du skal være og hvem du skal bli. Du skreller vekk alt det overfladiske i dialogen i gruppene og i dialogen med seg selv, sier Dagfrid.

I Dannelsesprogrammet er kunnskap om kunst, filosofi og historie inspirerende ingredienser. Formidling av historiske hendelser og personer, gjerne i omgivelsene der historien fant sted, brukes som virkemidler, og inspirerer deltakerne til refleksjon, erfaringsdeling og til å jobbe med egen utvikling.

- Det er en voldsom intellektuell luksus og utfordring vi får være med på, og slike er det ikke for mange av i hverdagen, sier Tor Abild, som deltok på programmet da han var politisk rådgiver i Norsk Musikkorpsforbund.

- Det er befriende å kunne fordype seg i Aristoteles, da Vinci og Ibsen, for så og gå videre til å forstå hvordan Amundsen utrustet sine ekspedisjoner ut fra et lederperspektiv. Vi får bruke hodet på å forstå bakenforliggende sammenhenger, sier Tor.

Påfyll til riktig tid

Deltakerne på Dannelsesprogrammet er unge mennesker som gjerne har tatt utdanning, vært noen år i jobb og er på et sted i livet hvor det ikke er så naturlig å stoppe opp og reflektere om man ikke får et spesielt rom for det, mener Tor og Dagfrid.

- Dette var en perfekt tid for et slikt program, sier Dagfrid. - Vi har kommet et stykke inn i arbeidslivet, fått erfaringer og startet på en retning, men er samtidig ganske åpne for å se muligheter og eventuelt gjøre nye veivalg. Fra bare å være mål- og prestasjonsorientert de siste årene fikk jeg stoppet opp, tenkt tilbake og reflektert igjen. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det hvis det ikke hadde vært for dette kurset, sier Dagfrid.

- Vi er fortsatt for unge til å tenke på etterutdanning og påfyll – det skjer typisk litt senere – likevel er dette et veldig godt tidspunkt å få input på. Vi lærer mye av hverandre, av å lytte til hverandres erfaringer, og få snakke igjennom utfordringer og muligheter, sier Tor.

- Hva har dere fått igjen for å være med på Dannelsesprogrammet?

- Jeg har fått en mulighet til å reflektere over hvem jeg er, hvor jeg står og hva jeg har lyst til å ta tak i ved meg selv. Dessuten, ved å finne ut mer av hva man selv drives av, er det lettere å identifisere andres egenskaper. Jeg ser mer en bredde i hva som kan være gode egenskaper i meg selv og i andre. Det har vært veldig viktig for meg å oppdage, sier Dagfrid.

- Jeg tror det tar lang tid før jeg forstår rekkevidden av hva det har gitt, sier Tor. - Men man kjenner jo at man blir inspirert. Selv om vi graver i tung tematikk til tider så føler man seg oppløftet, og klar for å gå ut og flytte fjell. I tillegg gir det et fantastisk nettverk med dyktige og trivelige folk.

En gave?

- Sparebankstiftelsen DNB gir Dannelsesprogrammet i gave til folk som har gjort en frivillig innsats for at andre skal ha det bra. Oppleves programmet som en gave?

- Ja, det er en gave, som også kan være krevende fordi du blir litt rykket opp med rota. Man blir veldig ansvarliggjort. Du blir enda mer opptatt av å bruke mulighetene og egenskapene du har og gjøre riktige valg. Du får en enda større utfordring. Sånn opplever jeg det, sier Dagfrid.

- Jeg vil si det er starten på en gave. Vi gis en mulighet, men så er det opp til oss å ta den med oss videre og realisere den. Det kan virkelig bli en gave til frivilligheten om vi går videre i sektoren vår, og bruker det vi lærer oss her, sier Tor.