(Sist endret oktober 2016)

Styret i Sentralen AS

André Støylen, styreleder
Mette Øines Habberstad, nestleder
Karianne Bjellås Gilje
Kristian Wettern
Aslak Sira Myhre
Monica Larsson

Daglig leder/Hussjef: Martin Eia-Revheim 

Styret i Dextra Musica AS

Petter Thoresen, styreleder
Einar Solbu, nestleder
Erling Lae
Vera Micaelsen
Peter Szilvay
Nora Taksdahl

Daglig leder: Anders Bjørnsen

Styret i Dextra Artes AS

Randi Eek Thorsen, styreleder
Ottar Ertzeid, nestleder
Gunnar Danbolt
Kjetil Trædal Thorsen
Marit Paasche
Ingrid Lorentzen

Daglig leder: Anders Bjørnsen

Øvre Slottsgate 3 AS

André Støylen
Inger-Lise Larsen
Martin Eia-Revheim