Vi har opprettet en egen ordning der klubber og idretter kan søke om støtte til drakter. Dette kan også innbefatte påkrevd beskyttelsesutstyr tilknyttet drakten.

Draktordningen er åpen for alle, men idretter og foreninger uten sponsorer vil bli prioritert.

Draktordningen har ingen søknadsfrist. Du kan søke når som helst. Søknadene behandles fortløpende.

Maksimal tildeling til et idrettslag under denne ordningen er 50.000 kroner.

Kriterier for å søke

  • Hele idrettslag eller underavdelinger i et fleridrettslag (for eks. en skiavdeling eller håndballgruppe) prioriteres. Det gis ikke støtte til enkeltlag (eks. Gutter 9 år)
  • Ordningen er forbeholdt de som ikke allerede har sponsorer på draktene sine.
  • Det gis ikke støtte til shorts, strømper eller overtrekksdresser/reiseantrekk.
  • Søknader til utstyr som allerede er innkjøpt innvilges ikke.
  • Idrettslag som søker må ha et system for å sikre at utstyr gjenbrukes/går i arv.
  • Laget det søkes om støtte til må være lokalisert i et av fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud eller kommunen Ringsaker i Hedmark.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen i søknadsportalen.

Kontaktinfo

For mer informasjon om ordningen, kontakt Steinar Sæthre på epost: ss@sparebankstiftelsen.no.