Klubber og idretter kan søke om støtte til drakter og beskyttelsesutstyr som er egnet for gjenbruk.

Søknadsordningen "Drakter til idretten" er åpen for alle, men idretter og foreninger uten sponsorer vil bli prioritert.

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke når som helst. Søknadene behandles fortløpende.

Maksimal tildeling til et idrettslag i søknadsordningen er 50.000 kroner.

Kriterier for å søke

  • Hele idrettslag eller underavdelinger i et fleridrettslag (for eks. en skiavdeling eller håndballgruppe) prioriteres. Det gis ikke støtte til enkeltlag (eks. Gutter 9 år)
  • Ordningen er forbeholdt de som ikke allerede har sponsorer på draktene sine.
  • Det gis ikke støtte til shorts, strømper eller overtrekksdresser/reiseantrekk.
  • Søknader til utstyr som allerede er innkjøpt innvilges ikke.
  • Idrettslag som søker må ha et system for å sikre at utstyr gjenbrukes/går i arv.
  • Laget det søkes om støtte til må være lokalisert i et av fylkene Oslo, Viken eller Vestfold og Telemark, i tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen i søknadsportalen.

Kontaktinfo

For mer informasjon om ordningen, kontakt Steinar Sæthre på epost: ss@sparebankstiftelsen.no.