Labromuseene er lokalisert på Labro utenfor Kongsberg. Norsk Vassdragsmuseum ligger i Labro kraftstasjon fra 1910. Museet har naturen, kulturen og industrien langs Numedalslågen som tema.

Demønsker å videreutvikle museets skoleopplegg, som tar for seg den historiske bruken av vann, fra fløting og annen transport på vannveier, via kvernkall og vannhjul, til moderne kraftproduksjon. De ønsker å komplettere kverna, slik at elevene også kan bruke den til å male korn på. De ønsker også å bygge ut vannrennesystemet, bygge en stampemølle og lage modeller som viser historiske metoder for å overføre kraft.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til stampemølle, vannrenne, kvernkall og utstyr.