Bybi er et lokallag av Norges Birøkterlag, og drives av frivillige bientusiaster. 

I 2013 fikk de 260 000 kroner til etablering av bigårder, utstyr til disse og til materiell, som sørger for at folk får informasjonen de trenger for å være birøktere.
I 2015 fikk Bybi 125 000 kroner til verktøykasse til bygging av pollinatorhager.  
I 2016 fikk de 120.000 kroner til å bygge insektshotell

Læren om bienes dans

I 2017 fikk Bybi 185.021 kroner til et prosjekt hvor kunnskapen fra bienes dans skal formidles. Biene "danser" foran hverandre for å fortelle hvor de finner mat og hvor langt de må fly. Dette er en fascinerende oppvisning av naturen, og en god måte for barn og voksne å lære.

Prosjektet går ut på å filme bikuber laget av glassvegger. Der kan man observere biene og lære av deres dans. Blant annet skal skoleklasser og barnehager inviteres for å observere og lære om biene. Kunnskapen fra observasjonene skal brukes til å forbedre vilkårene for biologisk mangfold.

Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB går blant annet til digitale kameraer, software og bikuber.

Norges Birøkterlag har fått 3 millioner kroner til til arbeidet med å øke antallet bier i Norge. Pengene går til å øke interessen og kunnskapen om bier - til bikuber, utstyr for birøkteraktivitet, informasjonsmateriell rettet mot barn og unge, opparbeidelse av informasjonsbigårder, læringsarenaer og "grønne tak".

Redningsaksjon for biene

De siste årene har antallet honningbier og ville insekter hatt stor nedgang i Norge og ute i verden. Norges Birøkterlag og Bybi jobber for å sikre nok honningbier, slik at det blir tilstrekkelig pollinering av frukt, bær, oljevekster og ville planter.

De etablerer bigårder i parker og andre offentlige plasser, som skal fungere som informasjonsarenaer for viktigheten av bier og urban birøkting.

Birøkterlaget setter igang ulike delprosjekter med barn og unge som målgruppe. Prosjektene innebærer såing av insektsvennlige plantefrø i barnehager, bikuber på steder der barne- og ungdomsorganisasjoner holder til og hvor barn og unge skal være med på stell i bigården, høsting av honning og slynging.

Bikuber i parker og hager i Oslo - og på taket av Mathallen

Vil du se en bybigård, finner du en i Stensparken på St.Hanshaugen i Oslo. En annen bybigård, Vulkan bigård, står på taket av Mathallen i Oslo. Der har 160.000 by-bier fått bikuber spesialdesignet av Snøhetta. De spektakulære bikubene står på taket mellom Mathallen og Dansens hus. Stedet er ypperlig for bier, som kan finne pollen, nektar og vann ved Akerselva, Telthusbakken og i området rundt Gamle Aker Kirke.

- Jeg hadde en klar visjon da jeg begynte med bier, og det var å drive med dem i et urbant miljø. Vulkan bigård er et av mine bidrag til en verdensomspennende dugnad for bier, sier birøkter Alexander Du Rietz, initiativtaker til Vulkan bigård.

Det er første gang Snøhetta har laget bikuber. Snøhetta-arkitekt Peter Gigris, sier inspirasjonen til kubene har vært den naturlige geometrien til bikuben.

Han håper bikubene kan bidra til å gjøre folk oppmerksomme på hvorfor biene er så viktige for oss mennesker.

“Disse små insektene som jobber så stille og iherdig rundt oss, er en av grunnene til menneskenes utvikling på jorden, sier Girgis. Han er glad for muligheten til å designe husrom for 160.000 innbyggere.”