Skolen skal høsten 2014 flytte fra en gammel villa på Blommenholm til nye lokaler midt i Sandvika sentrum.

I forbindelse med at de flytter til Kunnskapssenteret i Sandvika ønsker de å etablere en ny konsertarena med blant annet en gratis, "lavterskel" konsertserie som en del av virkomheten. Konsertene skal i stor grad foregå i åpent mingleområde i Kunnskapssenteret, men også ute på torget utenfor.

De ønsker seg et godt flygel i det nye byggets "hjerte" som blir hallen med en gjennomgående, stor trapp. Konsertene skal foregå på hver lørdag på tidlig ettermiddag, og vil skje i nær tilknytning til skolens vanlige lørdagsskolevirksomhet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet