De skal kartlegge tilstanden i gytebekker og lette vandringsmulighetene for fisken. De skal også utvikle informasjons- og læremateriell til bruk ved kursing av frivillige, og til aktiviteter for barn og unge.

Norges Jeger- og Fiskerforbund fikk 2,9 millioner kroner i 2020 til prosjektet.

Les mer om tildelingen