Norske Billedkunstnere (NBK) er arrangør av Høstutstillingen. De har iverksatt det treårige formidlingsprosjektet Kunstkringkastingen for skoleelever med omvisninger, lærerseminar og symposium i tilknytning til Høstutstillingen.

Over tusen barne- og ungdomsskoleelever fikk i 2019 besøke Høstutstillingen, gjennom formidlingsprosjektet Kunstkringkastingen.

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet