I 2005 ervervet Sparebankstiftelsen DNB en omfattende samling av Nikolai Astrups kunst. Samtidig ble det utarbeidet en avtale med KODE, Kunstmuseene i Bergen om magasinering og kontinuerlig utstilling av store deler av samlingen.

Gjennom å legge til rette for forsking og kunnskapsutvikling er målet å øke forståelsen av Astrups kunst, både i Norge og i utlandet.

Senteret skal motivere, tilrettelegge for og fremme relevant forsking og kunnskapsutvikling knyttet til Nikolai Astrups kunstneriske produksjon, og kunst- og landskapstradisjoner som setter kunsten hans i en større sammenheng.

Se også: nikolai-astrup.no

Tildelinger

2019: Forskningssenteret ble tildelt i overkant av 10,9 millioner kroner til drift fra 2019 til 2021, inkludert to doktorgradsstipendiater.

2015: Sparebankstiftelsen DNB tildelte 10 millioner kroner til etableringen av Astrup Forskningssenter.