Memoar er en frivillig organisasjon med mål om å ta vare på og dele muntlige fortellinger om levd liv.

I samarbeid med Norsk Folkeminnesamling ved UiO og Norsk etnologisk granskning ved Norsk Folkemuseum, skal de nå kurse historielag og andre frivillige organisasjoner i å samle inn, ivareta og formidle muntlig historie på minner.no.

Ungdom skal engasjeres i arbeidet med å samle materialet.