Ungdomshuset G60 er et ungdomshus som er åpent for alle mellom 13 og 20 år. De har aktiviteter innen musikk, kunst og dans, men ønsker nå å kunne tilby et bredere og mer variert tilbud. Et av tilbudene de ønsker å iverksette er foto og filmgruppe. Til oppstarten av det trengs utstyr.

Andre tildelinger til G60

Lydmikser til G60

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet