Ås Internasjonale kultursenter, samarbeider med lokale krefter, kulturarbeidere og kommunens Ungdomsråd. De ønsker å etablere en arena der unge, fra et bredt mangfold, kan bearbeide sine evner og personlige erfaringer og formidle de ulike utfordringene de selv står i, ved bruk av fotografi. De vil bevisstgjøre unge innen temaområdene fremmedfrykt, utenforskap og inkludering og gi de en stemme inn i demokratiet gjennom fotografiet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet