Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. De vil inspirere folk til å ferdes i skogen, for bedre folkehelse og økt livskvalitet.

De arrangerer skogdager for ulike trinn i grunnskolen for å spre kunnskap om skogens mangfold og inspirere til økt bruk. Seterskogen, en skogeiendom i Andebu kommune som skogselskapet eier, ca. 20 minutter med bil fra Tønsberg, er arena for de praktiske skogdagene i barneskolen. Dette er dager fulle av positive opplevelser hvor fagene historie, naturfag og kroppsøving er sentrale i tillegg til enkle praktiske skogbruksoppgaver.