Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regionene hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp. Den er satt sammen gjennom to valg:

Offentlig oppnevnte representanter:
15 medlemmer velges av fylkestingene i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter.

Kundevalgte representanter:
15 medlemmer velges av DNB-kundene i de samme distriktene, og 1 representant velges av kunder i resten av landet. (Til sammen 16 kundevalgte representanter). Forrige valg var i mars 2014.

Valg til generalforsamlingen i mars 2018

I hele mars 2018 vil det være kundevalg. Alle DNBs personkunder over 18 år kan stemme i nettbanken. Kandidatene velges for perioden fra sommeren 2018 til 2022. Du finner informasjon om styrende organer også i vedtektene våre.

Medlemmer av generalforsamlingen

(Sist oppdatert mai 2016)

Østfold

Valgt av DNBs kunder i Østfold: 
Trine Eriksen
Morten Huth
Simen Saxebøl (vararep.)

Valgt av Østfold fylkesting:
Cecilie Agnalt
Leif Eriksen
Johan Edvard Grimstad (vararep.)

Oslo

Valgt av DNBs kunder i Oslo:
Bente Lier (leder)
Heidi Hovland Bergfald
Sherry Hakimnejad
Tor Håkon Inderberg (vararep.)
Bente Erichsen (vararep.)

Valgt av Oslo bystyre:
Joakim Dyrnes
Kjetil Stålesen
Torger Ødegaard
Tone Kleven (vararep.)
Øystein Sundelin (vararep.)

Akershus

Valgt av DNBs kunder i Akershus: 
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Astrid Solberg
Kristin Bredahl Berge (vararep.)
Cathrine Kloumann (vararep.)

Valgt av Akershus fylkesting:
Lise Hagen Rebbestad
Amund Kjernli
Morten Vollset
Vibeke Limi (vararep.)
Ina Libak (vararep.)

Oppland

Valgt av DNBs kunder i Oppland: 
Atle Roll-Matthiesen (nestleder)
Cecilie Skeide
Anita Koot (vararep.)

Valgt av Oppland fylkesting:
Olaf Nils Diserud
Jytte Sonne Juliussen
Ivar Odnes (vararep.)

Buskerud

Valgt av DNBs kunder i Buskerud:
Vibeke Clausen
Hege Christina Skredsvig  
Hallgrim Berg (vararep.)

Valgt av Buskerud fylkesting:
Thomas Fosen
Vera Henden
Olav Skinnes (vararep.)               

Vestfold

Valgt av DNBs kunder i Vestfold: 
Aslaug Bonden
Christoffer Rød
Geir Rørvik (vararep.)

Valgt av Vestfold fylkesting:
Tom Strømstad Olsen  
Ellen Eriksen
Dag N. Kristoffersen (vararep.)

Telemark

Valgt av DNBs kunder i Telemark: 
Lars Vik
Ellen Nordstoga (vararep.)

Valgt av Telemark fylkesting:
Maja Foss Five
Nina Vibeke Five (vararep.)

Landet forøvrig

Valgt av DNBs kunder på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Hedmark: 
Camilla Helgesen
Janne Johnsen (vararep.)