I tillegg til aktivitet innen tradisjonelle idretter gjennomfører Furuset IF en rekke andre prosjekter, som for eksempel Alnaskolen for unge ledere. De å bidrar også til å gjøre Furuset grønt og trivelig.

Taket på Furuset Forum, en ishall, har de gjort om til et grønt tak for blomster, planter, grønnsaker og urter. I tillegg skal det settes opp et drivhus.

Mange gode krefter i nærmiljøet planter og steller med hagen. Her får barn, ungdom og voksne kunnskap om pollinerende vekster gjennom dyrking av blomster, urter, grønnsaker og bær. Det som dyrkes og produseres skal benyttes i kantinen på Furuset Forum, som driftes av Regnbuen arbeids- og aktivitetsforum.

Drivhuset vil også benyttes som arena for undervisning i dyrking og sanking.

Furuset Idrettsforening fikk 300.000 kroner i 2020 til drivhus.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet