Foreningen Persillehagen er en gruppe personer med ulike nasjonaliteter og interesser på Rykkin. De har lenge hatt et ønske om å ha et sted å dyrke og drive hagestell. I samarbeid med Bærum kommune har de nå fått tilgang til en tomt, hvor de har som mål å ferdigstille en parsellhage i løpet av sommeren 2017. Dyrking og hagestell er helsefremmende og parsellhagen vil være med på å skape en fin sosial møteplass i lokalmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet