Horten kulturskole: er en allsidig kulturskole med opplæringstilbud for barn og unge innen kunstfagområdene musikk, dans, visuelle kunstfag og drama/teater.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til nytt dansegulv og dansematter.