Korpsnett Norge er en landsomfattende organisasjon for musikkorps og ensembler. I samarbeid med Stiftelsen Korps i skolen hjelper de skoler med å etablere og drifte klassekorps.

Klassekorps prøves nå ut på 15 skoler rundt om i landet. Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett, forteller at målet med prosjektet er at så mange barn som mulig skal få prøve å spille og helst bli rekruttert inn i skolekorpset.

— Dette kan være et viktig verktøy for å starte opp igjen et korps som er blitt nedlagt. Det er vanskelig å få rekruttert til et korps som ikke synes. Hvis det ikke er noen som spiller i 17.mai toget – hvordan skal du da få noen til å få lyst til å spille i korpset, sier hun.

Klassekorps på Lommedalen skole

På Lommedalen skole i Bærum har de 84 fjerdeklassingene korpsmusikk som musikkundervisning to timer i uken.

I februar 2016 var elevene samlet til felles øving i gymsalen. De startet opp med skolekorps da skoleåret startet i august 2015. Elevene er entusiastiske og forteller at det var ikke slik de hadde sett for seg at musikktimene skulle være dette året.

Har Mie forteller at hun synes det er fint å lære å spille sammen på denne måten, ikke minst fordi man gjennom samspillet kan hjelpe sidemannen på rett vei om han eller hun spiller feil.

Hun er imidlertid usikker på om hun vil begynne å spille i skolekorpset når året med klassekorps er over.

— Det er så mye annet som fyller fritiden, sier hun, og får støtte fra sine medelever.

De andre nikker samtykkende i, og nevner håndball, fotball, ski, tennis, samsport, ishockey og dans som aktiviteter de er med på.

— Hva er det som skulle fått dere til å vege korps fremfor noen av de andre aktivitetene da?

— ­Det må være om vi greier å lære å spille noen vanskelige sanger. Da blir det mer morsomt.

Vi vil gjerne ha nye utfordringer, sier Victor. Han og Erik har allerede meldt seg inn i skolekorpset også.

Spilleglede

Rektor Elin Olsen ved Lommedalen skole forteller at hun selv var dirigent for korpset på 70- og 80-tallet. På den tiden var det dobbelt så mange som spilte i korpset som tilfellet er i dag. Hun håper erfaringene elevene gjør seg fra klassekorpset, gjør at de verver seg som aspiranter til høsten.

- Skolekorps er en fin måte å introdusere barna til musikkorps på. Samtidig er jo prosjektet også viktig for å få barna til å kjenne gleden ved å spille et instrument. Selv om de ikke går videre inn i et korps, håper jeg at spillegleden er noe de kan ta med seg videre, sier Færøvik.

Samarbeider med kulturskolen

I Lommedalen er det seks musikklærere som følger elevene de to timene i uken de har korps på timeplanen. En av dem er en lærer ved skolen, de fem andre er leid inn fra Kulturskolen i Bærum.

— Undervisningen krever seks klasserom to timer i uken. Ett for hver instrumenttype. Vi starter undervisningen med å ha øvelse for hver av de seks instrumenttypene, og så er siste timen basert på fellesøving. Skolen deler på lønnsutgiftene med Bærum kommunale kultur og musikkskole, men uten gaven fra Sparebankstiftelsen DNB som har gitt oss instrumentene, så hadde vi aldri hatt mulighet til å gjennomføre dette opplegget, sier Elin Olsen.

Om klassekorps

Med klassekorps blir musikkundervisningen på ett klassetrinn gjennomført med korpsinstrumenter. I løpet av et år lærer barna å spille etter noter. De har gruppeøvelse og fellesøvelse hver uke. De opptrer på konserter for foreldre og andre allerede første halvår.

Prosjektet, som startet opp høsten 2015, har fått to millioner kroner til innkjøp av instrumenter som lånes ut til skoler som etablerer klassekorps. Så langt er 15 skoler med på prosjektet.

Se også:

http://www.korpsiskolen.no/

http://www.korpsnett.no/